Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – Μάιος 2012

Το δίλημμα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα διαμορφώνεται υπό το σημαντικό βάρος που δημιουργεί, αφενός η επώδυνη διαδικασία προσαρμογής, και αφετέρου, η ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης στα πλαίσια μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας με τους εταίρους μας“…
Εδώ διαβάσετε όλο το κείμενο σε PDF