“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε μία μόνο μέρα!”
Δραστηριότητα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Let’s Do It Greece

Χάρτης Δρασεων και επιλογή σημείου εθελοντισμού