Στην Ελληνική Βικιπαίδεια υπάρχει το άρθρο για τα CDS (Credit Default Swaps). Το άρθρο είναι μετάφραση από το αντίστοιχο αγγλικό κείμενο της Βικιπαίδειας τον Απρίλιο του 2010 και το αναρτήσαμε σε συνεργασία με φοιτητές μου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά έρευνα στο διαδίκτυο, ο όρος που επιλέξαμε για τα CDS είναι «Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (ΣΑΚΑ)». Τις πληρωμές (CDS spreads) τις είπαμε «Αποδοσιακές Διαφορές», για να συνάδουν με την ουσία των πληρωμών αλλά και με τα λεγόμενα yield spreads των ομολόγων, τα οποία μας ταλαιπωρούν στην Ελλάδα αρκετό καιρό πριν και μετά την έλευση του ΔΝΤ στη χώρα. Βλέπε
http://el.wikipedia.org/wiki/Συμβάσεις_ανταλλαγής_κινδύνου_αθέτησης

Με την ευκαιρία, για τη διατήρηση της Ελληνικής Γλώσσας, παροτρύνονται οι Συνάδελφοι Καθηγητές να προβούν σε παρόμοιες καταχωρήσεις στην Ελληνική Βικιπαίδεια, ή άλλες βάσεις δεδομένων και λεξικά σχετικά με την επιστήμη τους. Μην σας απασχολεί αν κάνετε λάθος στην απόδοση των όρων. Σημασία έχει να μην υπάρχει ορολογικό κενό στη γλώσσα μας και αναγκάζονται οι επιστήμονες να χρησιμοποιούν τους ξένους όρους ανακατεμένους με Ελληνικά.

Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι τα Ελληνικά μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε και τη σωστή λέξη και στα Αγγλικά. Για παράδειγμα, αν στις εργασίες σας έχετε ανακαλύψει κάποια μέθοδο, μετρική, χημικό τύπο, κλπ., ορίζοντας τις έννοιες πρώτα στα Ελληνικά σάς ανοίγει δρόμους για την ορθολογική επέκταση των εννοιών στο ερευνητικό πεδίο σας και στα Αγγλικά. Ευχαρίστως να συμβάλλω στην προσπάθειά σας αυτή όσο μπορώ (episcopos@aueb.gr).

Αθανάσιος Επίσκοπος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών