Κάποια αποσπάσματα αλλά δυστυχώς δεν είναι όλη η εκπομπή.

For the posting
Evangelos Rigos
The Administrator