Έπιστημονικό Συμπόσειο

By , June 18, 2013 5:07 PM

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Την 5η και 6η Ιουλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Α2 των κτηριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ(πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων) Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα:

“Προοπτικές και Προτάσεις Οικονομικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΑΜ&Θ”.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Πολυτεχνική σχολή του ΔΠΘ και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν ομιλίες 45 λεπτών, εισηγήσεις 10 λεπτών, και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στις επιχειρήσεις και τους παράγοντες των οργανισμών , που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα υποβληθούν προς αξιοποίηση στην Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Συμπόσιο γίνεται παράλληλα με το 1ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα στη Θράκη.

Σκοπός του  Συμποσίου είναι

 1. Η συμβολή στη διαμόρφωση οικονομικού μοντέλου δεκαετούς ανάπτυξης που αφορά την:
  • την αγροτική Ανάπτυξη
  • τις Ιχθυοκαλλιέργειες
  • την βιομηχανική ανάπτυξη
  • την τουριστική Ανάπτυξη με έμφαση στον
   • i.    Ιατρικό τουρισμό και τον
   • ii.    Οικοτουρισμό
  • την διεθνοποίηση της οικονομίας
  • την τεχνολογία και τον άνθρωπο.
 1. Η παρουσίαση των δυναμικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,
 2. Η συμβολή στην έναρξη ερευνητικής συνεργασίας Πανεπιστημίου και Επιχειρήσεων,
 3. Η αναφορά παρεμφερών περιπτώσεων, τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματα (Case Studies),
 4. Μεθοδολογίες εγκαθίδρυσης Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters).
 5. Σχήματα χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (Equity investment, Business Angels, Venture Capital, Venture Funds, Collective Innovation Funding, Crowdfunding).
 6. Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization)ως μοχλός ανάπτυξης.
 7. H κατάθεση προτάσεων ανάπτυξης της ΑΜ&Θ με όχημα την Έξυπνη Εξειδίκευση.
 8. Η συζήτηση για τη δημιουργία περιφερειακού διακομιστικού κέντρου εμπορευμάτων,
 9. Η συζήτηση για τους άξονες σύνδεσης με την Βαλκανική και με την Ευρώπη,
 10. Η συζήτηση για τις απαιτούμενες πολιτικές και το απαιτούμενο θεσμικό περιβάλλον .

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως ομιλητές, ή ως εισηγητές, να αποστείλουν το θέμα της ομιλίας / εισήγησης με μια σύντομη περίληψη για να ετοιμάσουμε το πρόγραμμα του Συμποσίου. Η αποστολή των θεμάτων δεν θα πρέπει  να γίνει αργότερα από την 20η Ιουνίου 2013.

Email us:
Γεώργιος Κυριακού
Καθηγητής ΗΜ & ΜΥ, �
Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Διαστημικής
Εργαστήριο Μικροκυμάτων, 67 100 Ξάνθη
Tηλ.: +30-25410-79593,
Fax.: +30-25410-79502, 79503
Κινητό: +30-6974196173
E-mail: gkyriac@ee.duth.gr

Δημήτριος Α. Γεωργίουαν.καθηγητής
ΗΜ&ΜΥ, Πολυτεχνική Σχολή
Δ.Π.Θ. τηλ.γραφείου 2541079762
κινητό τηλ. 6932410633
τηλεομοιοτυπία 2541079968
e-mail: dgeorg@ee.duth.gr
Skype Name: dageorgiou1

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy