Στην Ελληνική Βικιπαίδεια υπάρχει το άρθρο για τα CDS (Credit Default Swaps). Το άρθρο είναι μετάφραση από το αντίστοιχο αγγλικό κείμενο της Βικιπαίδειας τον Απρίλιο του 2010 και το αναρτήσαμε σε συνεργασία με φοιτητές μου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά έρευνα στο διαδίκτυο, ο όρος που επιλέξαμε για τα CDS […]

Tags: