h_hec2.gif (3926 bytes)
bar_blue1.jpg (3818 bytes)
To continue our  important mission, HEC is asking you or your company for a sponsorship!

POSEIDON PROJECT

English Greeklish
Press Page

***ΤΟ HEC ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ, ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ***

ΤΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ, ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ HEC***

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.

Το HEC και ο Ποσειδών έκαναν τα επίσημα εγκαίνια τους στο διαδίκτυο την Δευτέρα 3 Ιουνίου στην έκθεση Ποσειδώνια 1996.

ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ HEC ΚΑΙ ΤΟΥ POSEIDON.

Οι κύριοι στόχοι του HEC είναι:

Να οργανώνει, να στεγάζει και να διανέμει πληροφορίες σχετικές με τον Ελληνικό πολιτισμό στην παγκόσμια κοινότητα μέσω ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας και ειδικά μέσω του διαδικτύου.

Να υποστηρίξει ενεργά εργασίες και προγράμματα που προάγουν τον Ελληνικό πολιτισμό μέσω του διαδικτύου.
Να δημιουργήσει αρχεία πηγών και δεικτών σύνδεσης με άλλες πηγές (URL) στο διαδίκτυο.
Να συλλέξει σε συνεχή βάση όλο το διαθέσιμο τεχνικό υλικό που σχετίζεται με το Ελληνικό λογισμικό, καθώς και να βοηθήσει στην δημιουργία τέτοιου υλικού.
Να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες (τεχνογνωσία υπολογιστών, διαδίκτυο) σε οργανισμούς που συσχετίζονται με την Ελλάδα.
Να λειτουργήσει σαν κέντρο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Ελληνικής διασποράς τόσο στις Η.Π.Α. όσο και αλλού.
Να διαδραματίσει ρόλο παγκοσμίου διαύλου προς την Ελλάδα.
Να μεταδώσει γνώσεις προς τους απανταχού Έλληνες γύρω από την νέα τεχνολογία και το διαδίκτυο.

Ο κύριος στόχος του Ποσειδών είναι:

Να σχηματίσει μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο με περιεχόμενο που σχετίζεται με την σχέση του Ελληνισμού και της θάλασσας (ενότητες: Ελλάδα και Θάλασσα , Κύπρος και θάλασσα κ.λ.π.).

Το HEC και ο POSEIDON επιχειρούν να αναπτυχθούν με την εθελοντική εργασία, τις συνδρομές των μελών και την οικονομική ενίσχυση των, μελλοντικών τους, χορηγών.

Το HEC και ο POSEIDON εμφανίστηκαν στην έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 96 στον Πειραιά από 3 έως και 7 Ιουνίου 1996.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις
HEC http://www.Greece.org HEC@Greece.org
Poseidon http://www.Greece.org/poseidon Poseidon@Greece.org

Τρέχουσα Λειτουργική Κατάσταση των HEC και POSEIDON

Η σύλληψη της ιδέας HEC έγινε με την δημιουργία του προγράμματος POSEIDON, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 1995, από Έλληνες της διασποράς. Το HEC και ο POSEIDON τώρα περιλαμβάνουν τριάντα τρεις ταλαντούχους εθελοντές-μέλη στον κόσμο, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου και δουλεύουν με ζήλο και ενθουσιασμό για την υλοποίηση των παραπάνω στόχο.

Το HEC και ο POSEIDON είναι σε θέση να έλκουν Έλληνες από όλο τον κόσμο. Το HEC τόσο σαν ιδέα όσο και σαν πρακτική με την ηλεκτρονική συνένωση του εν γένει Ελληνισμού έχει τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον τόσο ατόμων όσο και οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το HEC θεωρείται με κάθε ακαδημαϊκό μέτρο σαν πρωτοποριακός θεσμός στην περιοχή οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων.

Το HEC είναι νομικά καταχωρημένο (registered) στην πολιτεία της Delaware με αριθμό 2583813. Το HEC διευθύνεται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο από δεκαπέντε μέλη και τρεις Διευθύνοντες Συμβούλους. Υπάρχει επίσης και ένα Συμβουλευτικό Σώμα, και δύο είδη μελών, δηλαδή, (1) Εθελοντές - άτομα, και (2) Οργανισμοί - μέλη (μη κερδοσκοπικές οντότητες των οποίων η αποστολή σχετίζεται με τον Ελληνικό πολιτισμό και την προαγωγή του Ελληνισμού σε όλες τις μορφές του, εκτός από εκείνες που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους του HEC. Ο POSEIDON διευθύνεται από τρεις Καπετάνιους.

Η προσωρινή διεύθυνση του HEC σχηματίζει λειτουργικά τμήματα, αναζητεί χρηματοδότηση και οριστική στέγη, και εγγράφει μέλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ HEC

1. POSEIDON. Ελλάς και θάλασσα, Κύπρος και θάλασσα.
2. Ολυμπιακή σελίδα. Ένα πρόγραμμα σχετικό με την ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων.
3. Ελληνικό λογισμικό. Ένα επιστημονικό πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή χρήσιμου λογισμικού για τον Ελληνικό χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ HEC

Μέλη Οργανισμοί που έχουν ενταχθεί στην οικογένεια του HEC (διατηρώντας φυσικά την ανεξαρτησία και αυτονομία τους. Το HEC είναι ένα μέσο για πιθανή συνεργασία). Παρακάτω οι αστερίσκοι δηλώνουν μέλη που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του HEC. Οι υπόλοιποι οργανισμοί έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους και εκκρεμεί η τυπική έγκριση του Δ.Σ.

1. AHEPA (34,000 μέλη)*
2. Hellenic Canadian Congress of BC*
3. POSEIDON (Ένας οργανισμός από 35 περίπου μέλη ο οποίος έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα Ελλάς και θάλασσα )*
4. HELLAS_WWW (Μία από τις πρώτες Ελληνικές σελίδες του διαδικτύου που αποτελεί τον κυριότερο ηλεκτρονικό κατάλογο Ελλήνων της διασποράς με πάνω από 800 μέλη στον κόσμο.)*
5. Ολυμπιακή σελίδα (Ένας οργανισμός με 10 περίπου εθελοντές που δουλεύουν πάνω στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων. )*
6. Ελληνική Ένωση Χρηστών Internet . (Ο πρώτος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες στο Ελληνικό διαδίκτυο)
7. Διάφορες Κυπριακές σελίδες (Μια ποικιλία σελίδων στο διαδίκτυο που ιδρύθηκαν και λειτουργούν από Κύπριους)
8. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Διασπορά (Ένα μέσο ενημέρωσης με έδρα τις Η.Π.Α. που προσφέρει πληροφορίες και σχόλια πάνω σε Κυπριακά και Ελληνικά θέματα, με ειδική βαρύτητα σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα)
9. Hellenic Institute of Strategic Studies (Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος)
10. Canadian Hellenic Worldwide Radio (Ένας ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέσα από το διαδίκτυο)


11.Hellenic International Artist Foundation (A foundation based in California , sponsoring exhibits and promoting the work of Hellenic artists.)


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ HEC

Το καταστατικό του HEC προβλέπει πρακτικούς τρόπους για την αναγνώρισης των χορηγών. Μετά από κοινή συμφωνία με τον χορηγό, και μελετώντας την φύση και το μέγεθος της συνεισφοράς, το HEC θα δημοσιεύσει για πάντα πληροφορίες, σχετικές με τον χορηγό, στο διαδίκτυο. Είναι κατανοητό ότι η δημοσιότητα αυτή γίνεται προς όφελος του χορηγού και απευθύνεται στα εκατομμύρια χρήστες του δικτύου και πολύ περισσότερο στους Έλληνες χρήστες των προϊόντων του HEC.

Το HEC έχει δημιουργήσει μία κλίμακα αξιολόγησης των προσφορών:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΝ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ HEC
     
Donor $100-$1000 Μόνιμη δημοσίευση του ονόματος του χορηγού στο διαδίκτυο
Sponsor $1,001-$5000 Μόνιμη δημοσίευση του ονόματος του χορηγού στο διαδίκτυο σε λίστα με σύνδεσμο προς τη σελίδα του χορηγού και κανονικές ενημερώσεις του συνδέσμου όταν χρειαστεί.
Benefactor $5,001-$10,000 Μόνιμη δημοσίευση του επιχειρηματικού εικονιδίου (Logo) του χορηγού στο διαδίκτυο. Το εικονίδιο μπορεί να περιέχει τηλέφωνα και διευθύνσεις.
Supreme Benefactor $10,001 and up Μόνιμη δημοσίευση του επιχειρηματικού εικονιδίου (Logo) του χορηγού στο διαδίκτυο. Το εικονίδιο μπορεί να περιέχει τηλέφωνα και διευθύνσεις.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το HEC ετοιμάζει την υποδομή που χρειάζεται τόσο για την επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων στη Διασπορά και την πατρίδα , όσο και για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών και πληροφορίες γύρω από την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Το HEC είναι ένα εργαλείο που χρειάζεται για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μελών της διασποράς καθώς και για την προώθηση των Ελληνικών πολιτιστικών αξιών και των Ελληνικών πηγών πληροφόρησης σε όλους εκείνους που αναζητούν σχετικές πληροφορίες μέσω του διαδικτύου.

Το HEC και ο Poseidon σκοπεύουν να παραμείνουν στην υπηρεσία του όπου γης Ελληνισμού διατηρώντας επιμελώς την εθελοντικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. Συνεισφορές στο HEC είναι ευπρόσδεκτες στο βαθμό που δεν θίγουν τον μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό χαρακτήρα τους και εφόσον δεν αντιστρατεύονται τις γενικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας του.


Copyright © 1996 HEC All Rights Reserved