APOLLON

Agapntoi/es filoi/es!

	Apo tis arxes tou 1995, exei dnmiourgn9ei n email-ikn lista
"apollon" me skopo tnv nlektrovikn suvdesn tou Ellnvismou pou zei stnv
eurutern mntropolitikn perioxn tns Washington, D.C. O kurios rolos tns
listas autns eivai n (egkairn) plnrofornsn sxetika me drastnriotntes,
ekdnlwseis klp. pou pi9avov va evdiaferouv olous mas, kai gevika n
antallagn plnroforiwn meta3u atomwv pou zouv stnv idia gewgrafikn
perioxn alla  dev exouv suxva tnv eukairia va suvavtiwvtai. Mexri
stigmns,  h lista exei  "aplw9ei" se  pavepistnmia,  ivstitouta,
orgavismous kai etaireies tns perioxns. Snmavtikos paragontas gia tin
epituxia kai tnv eurutern e3aplwsn tns listas, einai n diatnrnsn tou
evnmerwtikou tns xaraktnra kai n apofugn suzntnsewv kai antipara9esewv
se proswpiko epipedo pou afhvouv adiafora ta perissotera meln.

H plnrns dieu9uvsn tns listas eivai:

		apollon@cs.umd.edu

	To  mnvuma auto apeu9unetai  se olous/es ekeivous pi9avov
evdiaferovtai gia tnv prospa9eia autn. Opoios/a pragmati epi9umei va
sumperilnf9ei stn  lista autn, parakaloume, as steilei  e-mail stn
dieu9uvsn:

		apollon-request@cs.umd.edu

Kwstas Sta9atos
Aggelos Kavlns

Snmeiwsh: To apollon@cs.umd.edu eixe xrnsimopoin9ei sto parel9ov ws
     nlektrovikn lista tou sullogou metaptuxiakwv foitntwv tou
     pavepistnmiou tou Maryland, Digenis. Apo tin arxi tou 1995,
     n nlektrovikn lista tou Digenis exei alla3ei se:
	     digenis@isr.umd.edu

Return to HELLAS Home Page.