ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

Print

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

Ναύαρχε,

Έχω τήν τιμήν νά σάς αποστείλω τήν αίτηση τήν οποία σάς απευθύνει ο κύριος Σακκόπουλος πλοηγός ναυτολογημένος επί τού πλοίου Le Trident’ αυτή η αίτηση συνοδεύεται από ένα κατάλογο τών γαλλικών πολεμικών πλοίων επί τών οποίων ο εν λόγω πλοηγός έχει χρησιμοποιηθή, καί από δύο πιστοποιητικά τά οποία τού παρεδόθησαν υπό τού Κου Αντι-Ναυάρχου Massieu καί τού Κου Lapierre capitaine de corvette (Πλοίαρχος).

Δέν θά επεκταθώ επί τής ατομικής αξίας τού εν λόγω αιτούντος, περί τού οποίου είχα τήν τιμή νά συζητήσω μαζί σας, οι τίτλοι του είναι πραγματικοί, καί ευελπιστώ ότι θά ευαρεστηθήτε νά δεχθήτε ευμενώς τήν αίτησή του.

Διατελώ μετά σεβασμού,

Ναύαρχε,

Ο πολύ ταπεινός καί πολύ ευπειθής υπηρέτης σας

Th. De Mauduit Dupl . . . (?)

Trident, εν Σαλαμίνι 26. Απριλίου 1838.

Πρός τόν Κύριον Αντι-Ναύαρχον Gallois

επί κεφαλής τής Μοίρας Στόλου τής Ανατολής (Levant)

επί τού πλοίου Jupiter εις Πειραιά

(Γαλλικόν Υπουργείον Αμύνης, τμήμα «Ναυτικόν» τής υπηρ. Ιστορία τής Αμύνης)