Νικόλαος Δαμβέργης Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.

Print
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Είμαι παλαίμαχος τού Β’ Π.Π. Λίγο μετά τήν κατάληψη τών Αθηνών, τό 1941, διέφυγα ως εθελοντής στήν Μέσην Ανατολή, σέ ηλικία 17 ετών, καί εντάχθηκα εκεί, στό Πολεμικό μας Ναυτικό (ΠΝ), τό οποίο, μετά τήν Μάχη τής Ελλάδος, συνέχισε σύσσωμο τόν αγώνα κατά τού Άξονος στό πλευρό τών Συμμάχων, μέχρι τήν λήξι τού πολέμου, τό 1945. Αναγνωρίζοντας οι Σύμμαχοι τήν μεγάλη προσφορά τού «αποδήμου» Π.Ν., τό ενίσχυσαν κατά τόν πόλεμο, μέ 37 μάχιμα πλοία, προφανώς από τό υστέρημά τους. Αυτό καί άλλα σημαντικά γεγονότα δέν προβάλλονται, άν καί μόνα τους αναδεικνύουν τήν σημαντική καί ουσιώδη συνολική Ελληνική συμβολή στήν νίκη τών Συμμάχων στόν Β’ Π.Π., πού δέν είναι ευρύτερα γνωστή στούς νεωτέρους, στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό. Βιβλία Ιστορίας υπάρχουν πολλά, στά οποία περιλαμβάνονται καί αυτά τού αειμνήστου καθηγητού τής Πολιτικής Ιστορίας τής νεωτέρας Ελλάδος Α. Ι. Δεσποτοπούλου’ όμως χρειάζεται ένα συνοπτικό τό οποίο νά συγκεντρώνει χωρίς σχόλια, τά πλέον ουσιώδη καί αδιάσειστα στοιχεία, από τά οποία οι νέοι άνθρωποι θά βγάζουν τά δικά τους συμπεράσματα γιά τήν ελληνική συμβολή στήν συμμαχική Νίκη, κατά τόν Β’ Π.Π. Γι’ αυτό επαναλαμβάνονται από ετών, κυρίως από βετεράνους καί ομογενείς, εκκλήσεις γιά τήν έκδοση από τό υπουργείον Εθνικής Αμύνης, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, μιάς συνοπτικής «Λευκής Βίβλου» μέ τά εν λόγω στοιχεία, η οποία θά δωρηθεί στούς μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, στίς βιβλιοθήκες όλων τών Ελληνικών Σχολείων, Πανεπιστημίων κ.λπ, θά μεταφρασθεί στίς βασικές ξένες γλώσσες καί θά διανεμηθεί δωρεάν, στίς ανά τόν κόσμο Βιβλιοθήκες, Διπλωματικές Αποστολές, Μέλη Κοινοβουλίων, Ελληνικούς Συλλόγους καί Κοινότητες. Ακόμη πρέπει νά παρουσιασθεί σέ διάφορες ιστοσελίδες, όπως ε.π. τών ΥΕΘΑ, ΥΠΕΞ κ.λπ., καί νά κυκλοφορήσει σέ CD/DVD, στό ευρύ αναγνωστικό κοινό τών Ελληνικών καί ξένων εφημερίδων καί περιοδικών.

Νικόλαος Δαμβέργης Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. Κηφισιά