ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Το κράτος των Σκοπίων ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Η περιοχή του ονομαζόταν "Βαρδάρσκα Μπανοβίνα" μέχρι το 1944 όταν ο Τίτο σφετερίστηκε το Ελληνικό όνομα της Μακεδονίας, για να στηρίξει τις εδαφικές του διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Τα Σκόπια εξακολουθούν να ταυτίζουν σκόπιμα και συνειδητά τους σημερινούς Σλάβους κατοίκους τους με τους αρχαίους Μακεδόνες οι οποίοι ήταν αναμφισβήτητα Έλληνες, διατηρώντας τις βλέψεις τους κατά της Ελλάδας.
Εμείς, οι υπογράφοντες επιθυμώντας τόσο την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή των Βαλκανίων όσο και την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, εγκρίνουμε την προσπάθεια της πρωτοβουλίας Θέμις-Μακεδονία, η οποία τεκμηριώνει ότι το όνομα, η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας είναι Ελληνικά και ότι το οριστικό όνομα του κράτους των Σκοπίων δεν πρέπει να περιέχει τον όρο "Μακεδονία" ή παράγωγά του. Πώς θα μπορούσαμε να δεχτούμε τον όρο "Μακεδονία" για εθνότητες που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Ελληνισμό; Επομένως, εξουσιοδοτούμε τον Οργανισμό Θέμις-Μακεδονία να συμπεριλάβει γραπτώς τα ονόματά μας ως ένδειξη εγκρίσεως αυτής της αιτήσεως στην ιστοσελίδα http://www.greece.org/themis/macedonia/
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες στείλτε ταχυδρομικώς τις αιτήσεις στην κάτωθι διεύθυνση:
THEMIS Hellenic Electronic Center, P.O.BOX 409, MILTON, MA 02186, USA
Από την Ελλάδα ταχυδρομήσετε τις αιτήσεις στην κάτωθι διεύθυνση:
THEMIS P.O. Box 80348 Piraeus T.K. 18510 - HELLAS
Τελικά, οι αιτήσεις μπορεί να σταλούν στην Pan-Macedonian Association, USA με fax στον ακόλουθο αριθμό:
(Τηλεφωνικός Κωδικός για Αμερική) + (603) 742-0466
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος
Όνομα
Επώνυμο
Πόλη
Χώρα
Υπογραφή