Cyprus

By , September 29, 2009 1:12 PM

Macedonia

By , September 29, 2009 1:32 AM

Video A’ : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΙΜΙΤΣ
Initiated by the Supreme President of PanMacedonian (USA)
Professor Nina Gatzouli

Video B’

For Posting – Evangelos Rigos-The Administrator

ACROPOLIS -Κώστας Γαβράς

RELIGION

By , September 29, 2009 12:29 AM

Κώστας Γαβράς VIDEO

For Posting

Evangelos Rigos-The Administrator

Professors Demand Answers!

By , September 28, 2009 9:39 PM

See full article: to-paron-27Sep2009
(Source: TO PARON, newspaper, Sunday 27 September 2009)

Hellenic (Greek) Language

By , September 27, 2009 12:34 AM

Greek Language

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Greek) ΓΛΩΣΣΗΣ ΞΕΝΟΙ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

1.  Ζάκ Λακαρριέρ, ένας σπουδαίος Γάλλος Ελληνιστής καί συγγραφεύς τού 20ου αι. (Όταν απέθανε, τό 2005, οι στάχτες του διεσπάρησαν, κατά τήν επιθυμία του, στό Αιγαίο.)

«Η Ελληνική γλώσσα έχει τό χαρακτηριστικό γνώρισμα νά προσφέρεται θαυμάσια γιά τήν έκφραση όλων π.χ. τών ιεραρχιών, μέ μία απλή αλλαγή τού πρώτου συνθετικού. Αρκεί κάποιος νά θέση μπροστά σέ μίαν έννοια τίς λέξεις πάν, πρώτο, υπέρ, αρχ(ι).  Καί άν συνδυάση κάποιος μεταξύ τους τά προθέματα αυτά, μπορεί νά έχη μίαν ατελείωτη ποικιλία διαβαθμίσεων.»

«Η Ελληνική γλώσσα είναι μία κλίμακα ορθωμένη πρός τόν ουρανό τών λέξεων… Ίλιγγος λέξεων, τόν οποίο μόνο τά Ελληνικά μπορούν νά προσφέρουν, διότι μόνον οι Έλληνες εξερεύνησαν, κατέγραψαν, ανέλυσαν τίς ενδότατες διαδικασίες τής ομιλίας καί τής γλώσσης όσον ουδείς άλλος λαός.»

«…Ένα ταξίδι στήν Ελλάδα, τήν μητέρα-πατρίδα τών εννοιών μας, μού αποκάλυψε έναν άγνωστο πρόγονο ο οποίος μιλούσε μία γλώσσα τόσο μακρινή από τούς ήχους της. Αισθάνθηκα ωσάν νά τά είχα χαμένα, ωσάν νά μού είχαν πεί ένα βράδυ ότι αληθινός μου πατέρας, αληθινή μάνα μου, δέν ήσαν αυτοί πού μέ είχαν αναστήσει.»

2.  Βολταίρος, ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος.

«Η Ελληνική γλώσσα πρέπει νά γίνει η διεθνής γλώσσα τής Ευρώπης, ύστερα, μάλιστα, από τήν απελευθέρωση τών Ελλήνων από τούς Οθωμανούς».

3.  Κάρολος Φωριέλ, Γάλλος φιλόλογος τού 19ου αι, καθηγητής στό Παν/μιο τής Σορβόνης.

«Η Ελληνική είναι περισσότερο πλουσία από τήν Γερμανική, είναι διαυγής, όπως η Γαλλική, πολύ πιό ευλύγιστη από τήν Ιταλική καί πιό αρμονική από τήν Ισπανική. Δέν τής λείπει τίποτα, ώστε νά μή θεωρηθή ως η ωραιοτέρα γλώσσα τής Ευρώπης.»

4.  Έλεν Κέλλερ, η διάσημη τυφλή & κωφάλαλη Αμερικανίδα συγγραφεύς, η οποία, σέ ηλικία 7 ετών, χάρη στίς ενέργειες τού ημετέρου Μιχαήλ Anagnos τού Perkins Inst., άρχισε νά επικοινωνεί μέ τούς γύρω της.

«Η Ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη από όσες γνωρίζω. Άν τό βιολί είναι τό τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η Ελληνική γλώσσα είναι τό βιολί τού ανθρωπίνου στοχασμού».

5.  Μαριάννα Μάκ Ντόναλντ, Ελληνίστρια, ιδρύτρια τού TLG, καθηγήτρια στό Παν/μιο τής Καλιφόρνιας.

«Η γνώση τής Ελληνικής είναι απαραίτητο θεμέλιο τής υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας.»

6.  Ιωάννης Γκαίτε (Goethe), μεγάλος Γερμανός συγγραφεύς καί ποιητής τού 19ου αι., ο επονομαζόμενος καί “Ολύμπιος” .

«Η Ελληνική γλώσσα είναι ο τελειότερος άθλος καί η μεγαλυτέρα εποποιία τού ανθρωπίνου πνεύματος».

«Άκουσα στόν Άγιο Πέτρο τής Ρώμης, τό Ευαγγέλιο σέ όλες τίς γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε ως άστρο λαμπερό μέσα στήν νύχτα».

«’Ο,τι ειναι ο νούς καί η καρδιά διά τόν άνθρωπον, είναι διά τήν ανθρωπότητα η Ελλάς. Καί, εάν από νέος είχα διαβάσει τά μεγάλα έργα τών αρχαίων Ελληνων, δέν θά έγραφα, ποτέ!»

7.  Σύσταση τού Γκαίτε πρός τούς μαθητές του:

– Δάσκαλε, τί νά διαβάσουμε γιά νά γίνουμε σοφοί, όπως εσύ;

– Τούς Έλληνες κλασσικούς.

– Καί όταν τελειώσουμε τούς Έλληνες κλασσικούς, τί νά διαβάσουμε;

– Πάλι τούς Έλληνες κλασσικούς.

8.  Φρειδερίκος Νίτσε, μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, φιλόλογος καί ποιητής τού 19ου αι.

«Η Ελληνική γλώσσα ειναι η μόνη γλώσσα τήν οποίαν θά επέλεγαν οι θεοί γιά νά μιλήσουν μέ ανθρώπους».

«Aπό όλες τίς ανθρώπινες φυλές, η τελειότερη, η ωραιότερη, η πιό δικαιολογημένα αξιοζήλευτη, η γοητευτικότερη, εκείνη πού σέ συνεπαίρνει περισσότερο πρός τήν ζωήν, είναι η “Έλληνες”. Παρόμοιοι μέ τόν Ηνίοχο πού οδηγεί τό άρμα, αυτοί κρατούν στά χέρια τους, τούς χαλινούς τής Τέχνης μας.»

9.  Λένιν, ο γνωστός Ρώσος Πολιτικός.

«Μόνον όσοι γνωρίζουν τήν Ελληνική γλώσσα, μπορούν νά σκέπτονται καί νά ενεργούν σωστά».

10.  Μάξ φόν Laue, Γερμανός φυσικός, βραβείον Νόμπελ  Φυσικής τού 1914.

«Οφείλω χάριτας στήν Θεία Πρόνοια, διότι ευδόκησε νά διδαχθώ τά αρχαία Ελληνικά. Μέ τήν γνώση τους, βοηθήθηκα πολύ στό νά διεισδύσω βαθύτερα στό νόημα τών θετικών επιστημών».

11. Φρειδερίκος Σαγρέδο, αείμνηστος Βάσκος Ελληνιστής γλωσσολόγος, πρύτανις τής Βασιλικής Ακαδημίας τών Βάσκων, σέ συνέντευξή του στήν ΕΤ1, τό 1993.

«Τό νά ομιλή κάποιος γιά Ηνωμένη Ευρώπη χωρίς Ελληνική γλώσσα, είναι ωσάν νά ομιλής μέ έναν τυφλό γιά χρώματα […]. Δέν μπορεί νά επέλθη μία νέα αναγέννησις εάν δέν επιστρέψουμε στίς πηγές […]. Εννοούμε σαφώς τήν Ελληνική γλώσσα, η οποία ευρίσκεται σέ όλες τίς γλώσσες τού κόσμου μέ τήν μορφή τών επιστημονικών καί τεχνικών όρων, αλλά καί λέξεων τής πνευματικής ζωής, ακόμη καί τής καθημερινής ομιλίας […] αποτελεί τήν γλώσσα-γεννήτορα ών ευρωπαϊκών γλωσσών […]. »

«Χωρίς τήν Ελληνική γλώσσα είναι αδύνατον νά κάμη ένα βήμα πρός τά πρόσω η επιστημονική σκέψη τού Αύριο. »

12.  Ζακλίν ντε Ρομιγύ, διακεκριμένη Γαλλίδα, από τό 1995 Ελληνίδα πολίτις, Ελληνίστρια καί καθηγήτρια παν/μίου, η δεύτερη γυναίκα εκλεγείσα στήν Γαλλική Ακαδημία.

«Μέ τήν εκμάθηση καί υιοθέτηση τών ελληνικών λέξεων, οι οποίες σημαίνουν τό σημαινόμενον καί είναι φορείς γνώσεων, πληροφοριών καί εννοιών, κατορθώσαμε οι Ευρωπαίοι νά κατανοησουμε καί νά οικειοποιηθούμε τάλαμπρά καί απαράμιλλα πνευματικά κατορθώματα τής διανοίας τών Ελλήνων καί νά εκπολιτισθούμε. Εάν οι Έλληνες μάς ζητούσαν νά τούς επιστρέψουμε τά γλωσσικά τους δάνεια, θά παθαίναμε πολιτιστική κατάρρευση.»(από συνέντευξή της πρός τόν κ. Ιω. Μενούνο)

«Όλος ο κόσμος πρέπει νά μάθη Ελληνικά. Η Ελληνική γλώσσα μάς βοηθάει, πρώτ’ από όλα, νά καταλάβωμε τήν δική μας γλώσσα.» (από ομιλία της στήν Πνύκα, τόν Ιούλιο 1995.)

13. Ερρίκος Σλήμαν, διάσημος Γερμανός αρχαιολόγος (πτυχιούχος Σορβόννης), χρηματοδότησε καί ανέσκαψε πρώτος τήν Τροία, καθώς καί τίς Μυκήνες, Ορχομενό, Τύρινθα καί Ιθάκη.

«Επιθυμούσα πάντα με πάθος, να μάθω Ελληνικά. Δεν το είχα κάνει, διότι φοβόμουν ότι η βαθειά γοητεία αυτής της υπέροχης γλώσσας θα με απορροφούσε τόσο πολύ, ώστε θα με απομάκρυνε από τις άλλες μου δραστηριότητες.»

14. Γεώργιος Βερνάρδος Σώ, διάσημος Ιρλανδός συγγραφέας, Νόμπελ Λογοτεχνίας τού 1925.

«Άν στήν βιβλιοθήκη τού σπιτιού σας, δέν έχετε τά έργα τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε κατοικείτε σ’ ένα σπίτι δίχως φώς.»

15. Τζαίημς Τζόϋς (Joyce), διάσημος Ιρλανδός συγγραφεύς, τού οποίου τό έργο «Οδύσσεια (μυθιστορία)» χαρακτηρίσθηκε ως ο «καθεδρικός ναός τού πεζού λόγου» καί ως τό πιό σημαντικό τού 20ού αι.

«Σχεδόν φοβάμαι ν’ αγγίξω τήν Οδύσσεια’ τόσο καταπιεστικά αφόρητη είναι η ομορφιά της.»

16. Ίμπν Χαλντούν (Ibn Khaldoun) (1332-1406), διακεκριμένος Άραβας ιστοριογράφος, φιλόσοφος & πολιτικός.

«Πού είναι η γραμματεία τών Ασσυρίων, τών Χαλδαίων, τών Αιγυπτίων; Όλη η ανθρωπότητα έχει κληρονομήσει τήν γραμματεία τών Ελλήνων μόνον.»

17. Ουΐλ Durant, διάσημος Αμερικανός φιλόσοφος & ιστορικός, ο συγγραφεύς τής Ιστορίας τού Πολιτισμού καί εκείνης τής Φιλοσοφίας.

«Τό αλφάβητόν μας προήλθεν εξ Ελλάδος, διά τής Κύμης και της Ρώμης. Η Γλώσσα μας βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη μας εσφυρηλάτησε μίαν διεθνή γλώσσαν διά τών Ελληνικών όρων. Η γραμματική μας καί η ρητορική μας, ακόμα καί η στίξις καί η διαίρεσις εις παραγράφους… είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τά λογοτεχνικά μας είδη είναι Ελληνικά – τό λυρικόν, η ωδή, τό ειδύλλιον, τό μυθιστόρημα, η πραγματεία, η προσφώνησις, η βιογραφία, η ιστορία καί, πρό πάντων, τό όραμα’ καί όλες αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές.»

«’Ολα τά πολιτισμένα Έθνη, εις ότι αφορά τήν δραστηριότητα τού Πνεύματος, είναι αποικίαι τής Ελλάδος.»

18. Γουσταύος D’ Eichtal, Γάλλος φιλόσοφος καί συγγραφεύς τού 19ου αι..

«Η Ελληνική γλώσσα είναι μία γλώσσα η οποία διαθέτει όλα τά χαρακτηριστικά, όλες τίς προϋποθέσεις μιάς γλώσσης διεθνούς […] εγγίζει αυτές τίς ίδιες, τίς απαρχές τού πολιτισμού, […] η οποία όχι μόνον δεν υπήρξε ξένη πρός ουδεμία από τίς μεγάλες εκδηλώσεις τού ανθρωπίνου πνεύματος, στήν θρησκεία, στήν πολιτική, στά γράμματα, στίς τέχνες, στίς επιστήμες, αλλά υπήρξε επίσης τό πρώτο εργαλείο –πρός ανίχνευση όλων αυτών–, τρόπον τινά η μήτρα [… ]. Γλώσσα λογική καί συγχρόνως ευφωνική, ανάμεσα σέ όλες τίς άλλες […]»

19. Μαρτίνος Χάϊντεγγερ (Heidegger), Γερμανός φιλόσοφος, από τούς πιό σημαντικούς εκπροσώπους τού Υπαρξισμού.

«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα ανήκει στά πρότυπα, μέσα από τά οποία προβάλλουν οι πνευματικές δυνάμεις τής δημιουργικής μεγαλοφυΐας’  διότι, αναφορικά πρός τίς παρεχόμενες στήν σκέψη δυνατότητες,  είναι η πιό ισχυρή καί, ταυτοχρόνως,  η πιό πνευματώδης από όλες τίς γλώσσες τού κόσμου.»

20. Θεόδωρος F. Brunner, Αμερικανός Ελληνιστής, διευθυντής τού TLG μέχρι τό 1997.

«Σέ όποιον απορεί γιατί ξοδεύθηκαν τόσα εκατομμύρια δολλαρίων γιά τήν αποθησαύριση τών λέξεων τής Ελληνικής, απαντάμε : Μά, πρόκειται γιά τήν γλώσσα τών προγόνων μας, καί η επαφή μέ αυτούς θά βελτιώσει τόν Πολιτισμό μας.»

21. Gilbert Murray, καθηγητής στό παν/μιο τής Οξφόρδης.

«Η Ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κάποιος ότι, μία σκέψη μπορεί νά διατυπωθεί μέ άνεση καί χάρη στήν Ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη καί βαρειά στήν Λατινική, Αγγλική, Γαλλική, ή Γερμανική. Είναι η τελειότερη γλώσσα, επειδή εκφράζει τίς σκέψεις πιό τελείων ανθρώπων.»

22. Ο. Βαντρούσκα, καθηγητής Γλωσσολογίας στό παν/μιο τής Βιέννης.

«[…] Τό μεγαλύτερο επιστημονικό καί τεχνολογικό επίτευγμα πού προσέφερε η αρχαία Ελλάδα ήταν, καί είναι, η γλώσσα της […]  Η Ελληνική Γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα τής οποίας οι λέξεις έχουν “πρωτογένεια” (π.χ. Γεωμετρία = γη + μετρώ). Επίσης αξίζει νά επισημανθεί ότι, ενώ η Ελληνική γλώσσα χωρίσθηκε από τήν αρχή σέ διαλέκτους ( Ιωνική , Αττική , Αχαϊκή , Δωρική ), δέν διασπάσθηκε σέ θυγατρικές γλώσσες , πράγμα πού έγινε λ.χ. μέ τήν Λατινική […]. Η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη σήην Δυτική Ευρώπη, πού δέν υπέκυψε σέ καμμία κατοχή. Ακόμη καί η πολύχρονη τούρκικη κατοχή τής χώρας, δέν αλλοίωσε, καθόλου, τήν Γλώσσα.[…]»

«Γιά έναν Ιάπωνα ή Τούρκο, όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δέν φαίνονται ως ξεχωριστές, αλλά ως διάλεκτοι μιάς καί τής αυτής γλώσσης: τής Ελληνικής.»

23. Μάρκος Τίλλιος Κικέρων, επιφανής Ρωμαίος νομομαθής, πολιτικός καί ρήτορας τού 1ου π.Χ. αι.

«Εάν οι θεοί συνεζήτουν,  χρησιμοποιούσαν τήν γλώσσα τών Ελλήνων». (Ει οι θεοί διελέγοντο, τή τών Ελλήνων γλώττη εχρώντο).

24. Μπλαίζ Πασκάλ, μεγάλος Γάλλος φυσικός, μαθηματικός καί φιλόσοφος τού 17ου αι.

«Εκτός από τίς τυφλές δυνάμεις τής φυσεως, κάθε τί άλλο πού ξεχωρίζει μέσα στόν ανθρώπινο Πολιτισμό, έχει Ελληνική καί μόνο προελευση.»

25. Βίκτωρ Ουγκώ, μεγάλος Γάλλος συγγραφεύς τού 19ου αι.

«Ο κόσμος είναι η διαστελλομένη Ελλάς, καί Ελλάς είναι ο συστελλόμενος κόσμος.»

26. Φρειδερίκος Σίλλερ (Schiller), μεγάλος Γερμανός ποιητής τού 19ου αι..

«Καταραμένε Έλληνα , τά βρήκες όλα : φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική,αστρονομία’ τίποτε δέν άφησες γιά μάς!»

27. Πέρσυ Μπύς Σέλλεϋ (Percy Bysshe Shelley), ένας από τούς μεγαλύτερους Βρετανούς ρομαντικούς συγγραφείς.

«’Ολοι είμαστε Έλληνες’ οι νόμοι μας, η φιλοσοφία μας, η θρησκεία μας, η τέχνη μας, έχουν τίς ρίζες τους στήν Ελλάδα.»

For Posting

Evangelos Rigos-The Administrator

« »

Panorama Theme by Themocracy