Marietta Giannakou Letter

By , February 6, 2010 4:24 AM

Below are the documents related στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσας:

 • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ.Φύλλου 867  10 Ιουλίου, 2006
 • Reply  of Marietta Giannakou, Minister of Education, to Hellenic Electronic Center (HEC)
 • HEC letter to President of The Hellenic Republic 11/27/06

  Evangelos
  E-mail Print PDF

  Προς: Κο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια
  Κο Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
  Κα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Καθηγήτρια Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη
  Κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου
  Κο Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσσόπουλο
  27 Νοεμβρίου, 2006
  Ως μέλη του «Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου (Hellenic Electronic Center)», ενός μη
  κερδοσκοπικού οργανισμού των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύουμε μέρος της ακαδημαϊκής
  κοινότητας της διασποράς, της Ελλάδος και της Κύπρου, ως και Φιλέλληνες
  συναδέλφους στον πανεπιστημιακό χώρο.
  Το παρακάτω κείμενο είναι μία ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής
  Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και μέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Την παρούσα
  επιστολή επίσης προσυπογράφουν ο τέως υπουργός Μακεδονίας-Θρακης κ. Νικόλαος
  Μάρτης και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Τριών Όπλων. Σας γνωστοποιούμε ότι η
  κοινοποίηση της εν λόγω επιστολής θα λάβει χώρα επτά ημέρες μετά την λήψη της
  παρούσας.
  Με την πρωτοβουλία αυτή αποσκοπούμε στο να σας διαβιβάσουμε προσηκόντως την
  βαθειά ανησυχία μας αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση δημοσιευθείσα την 10η
  Ιουλίου 2006 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο, Αρ.φύλλου 867,
  σελίδες 12373-12390) σχετικά με την εισαγωγή της Τουρκικής γλώσσας ως μαθήματος
  επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στο επίπεδο δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Κριτική αξιολόγηση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης καταδεικνύει ότι το
  συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ελληνόφωνους
  Χριστιανούς μαθητές Γυμνασίου ολόκληρης της χώρας και όχι σε τουρκόφωνους
  μαθητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
  Αναφορικά με το δημοσίευμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα θέλαμε να σας
  επισημάνουμε τα ακόλουθα:
  1) Από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας ουδέποτε διατυπώθηκε βούληση -δίκην
  λαϊκής απαίτησης- υπέρ της εισαγωγής της Τουρκικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο
  κατά το πρότυπο της Αγγλικής, της Γαλλικής ή της Γερμανικής.
  Το εγχείρημα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) θα
  μπορούσε να θεωρηθεί υπό διαφορετικό πρίσμα αν προηγουμένως είχε παρατηρηθεί
  κάποια αξιοσημείωτη ζήτηση της Τουρκικής στα ιδιωτικά φροντιστήρια, όπως συμβαίνει
  1
  τα τελευταία χρόνια με άλλες γλώσσες. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο
  επέλεξε να προωθήσει το ζήτημα -και μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες- γεννά εύλογα
  ερωτήματα και απορίες.
  Μείζονα θέματα όπως ο φορέας (ή οι φορείς) χρηματοδότησης του εν λόγω
  προγράμματος, η αξιολόγηση και ο καθορισμός της διδακτικής ύλης και βιβλίων, καθώς
  επίσης η διαδικασία πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού θα έπρεπε να είχαν
  αποσαφηνισθεί πριν από την κατάθεση και υιοθέτηση της σχετικής Υπουργικής
  Απόφασης μέσα από διαδικασίες διαφάνειας, διαλόγου, και διαβούλευσης.
  Με την παρούσα επιστολή ζητούμε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως προβεί σε κοινοποίηση της
  σχετικής εισηγητικής έκθεσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  2) Οι Έλληνες ήδη συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλέον γλωσσομαθείς λαούς της
  Ευρώπης, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών έχει διδαχθεί
  συστηματικά την Αγγλική, τη Γερμανική και τη Γαλλική γλώσσα. Εν προκειμένω, είναι
  δύσκολο να εξηγηθεί γιατί προτιμήθηκε από τους υπευθύνους η Tουρκική γλώσσα σε
  σχέση παραδείγματος χάρη με την Ισπανική ή την Ιταλική, για τις οποίες η ζήτηση είναι
  πασίγνωστη. Είναι όντως αξιοπερίεργο ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μεθοδεύει την εισαγωγή ωρών
  για την Τουρκική τη στιγμή που πρόσφατα αποφάσισε να μειώσει τις ώρες διδασκαλίας
  ξένων γλωσσών όπως λ.χ. της Γερμανικής και της Γαλλικής.
  Επιπλέον, η εισαγωγή της Τουρκικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας ενέχει σοβαρό κίνδυνο
  εξαναγκασμού των Μουσουλμάνων μαθητών, τόσο από τον κοινωνικό τους περίγυρο
  όσο και από εξωγενείς παράγοντες, να την προτιμήσουν έναντι της Γαλλικής ή της
  Γερμανικής, σε βάρος της σταδιοδρομίας τους. Μάλιστα για την περιοχή της Θράκης ο
  εξαναγκασμός αυτός είναι δεδομένος.
  3) Το επίσημο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτό δημοσιεύεται στην
  «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», αποφεύγει να διευκρινίσει αν και κατά πόσο το
  πρόγραμμα θα περιορισθεί στους γειτνιάζοντες προς την Τουρκία νομούς Ξάνθης και
  Ροδόπης ή αν θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως λόγου χάρη στα
  νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
  Σημειωτέον ότι η εν λόγω πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια μίας περιόδου
  δυσχερούς και δη προβληματικής προσέγγισης με την γείτονα Τουρκία. Η τελευταία όχι
  μόνον στερείται της στοιχειώδους πρόθεσης να εισαγάγει την Ελληνική γλώσσα στο
  δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό της σύστημα αλλά απεργάζεται σχεδίων συστηματικής
  εξολόθρευσης των τελευταίων στοιχείων της πολιτισμικής παρουσίας της Ρωμηοσύνης
  στη Πόλη.
  Η μακροχρόνια και κατά τις ενδείξεις μόνιμη κατάργηση λειτουργίας της Θεολογικής
  Σχολής της Χάλκης, η κλιμάκωση του διασυρμού, της καταπίεσης, του εκφοβισμού και
  του εξευτελισμού του Οικουμενικού Πατριάρχη ως μη νομικού προσώπου εν Τουρκία,
  και η συνεχιζόμενη καταπάτηση των Πατριαρχικών Καταστημάτων προδίδουν
  συντονισμένη και σταθερή προσπάθεια προς μία πορεία απομάκρυνσης και όχι αμοιβαίας
  2
  προσέγγισης από πλευράς της γείτονος παρά τις ειλικρινείς και έμπρακτες προθέσεις από
  την μεριά της χώρας μας.
  4) Η «επεξηγηματική» εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. υπό την μορφή Δελτίου Τύπου
  εκδοθέντος την 7η Αυγούστου 2006 http://www.ypepth.gr/docs/7_8_05_d_t1.doc είναι
  ανεπαρκής καθότι στερείται νομικής υπόστασης και δεν αναιρεί το περιεχόμενο της
  αρχικής Υπουργικής Απόφασης. Άξια προσοχής είναι η ρητορική της εγκυκλίου του
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της οποίας η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλείται ότι η εν λόγω απόφαση
  πληροί τις προϋποθέσεις της «πολυγλωσσίας» και της «πολυπολιτισμικότητας» με βάση
  τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προμηνύοντας έτσι την επικείμενη αναγνώριση
  Τουρκικής μειονότητας (με ενσωμάτωση σε αυτήν του Πομακικού στοιχείου).
  Σε περίπτωση που το ΥΠ.Ε.Π.Θ. επιμείνει στην διδασκαλία της Τουρκικής στη Θράκη,
  με βάση ακριβώς τις αρχές που επικαλείται, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλα τα μέλη
  της Μουσουλμανικής μειονότητας να μπορούν να επιλέξουν αντί της Τουρκικής τη
  διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας, δηλαδή εναλλακτικά τη διδασκαλία της
  Πομακικής ή της Αθιγγανικής. Οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν στη διδασκαλία των
  γλωσσών αυτών μπορούν να αντιμετωπισθούν από πανεπιστημιακούς αντιστοίχων
  ειδικοτήτων.
  5) Στην Ελλάδα «δυνατότητες διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας προσφέρονται σε
  διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα όπως στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην
  Κομοτηνή, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Ρόδο, το Α.Π.Θ. στη Φλώρινα, το Ιόνιο
  Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο και το
  Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κατά κύριο λόγο η διδασκαλία της
  Τουρκικης επικεντρώνεται σε τμήματα Ιστορίας και Διεθνών σπουδών που άπτονται
  μελετών στις περιοχές της Χερσονήσου του Αίμου, της Μεσογείου και του Ευξείνου
  Πόντου. Επιπλέον, στη Θράκη υπάρχουν τουλάχιστον 3 ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων
  γλωσσών στα οποία διδάσκεται η Τουρκική γλώσσα. »
  http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/regional_dossier_turkish_in_greece.
  htm
  Εν προκειμένω υιοθετούμε την άποψη ότι η ίδρυση περισσοτέρων τμημάτων Τουρκικών
  σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο –ή δίκην ανεξαρτήτων ινστιτούτων- θα μπορούσε
  κάλλιστα να καλύψει την ανάγκη «γνωριμίας με την γείτονα». Ανάλογα άλλωστε είχαν
  πράξει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα τμήματα Ρωσικών σπουδών και η τέως Σοβιετική
  Ένωση με τα τμήματα Αγγλικής γλώσσας, χωρίς να σημειωθεί τέτοιου βαθμού
  αλλοτρίωση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων.
  Εξυπακούεται ότι η δημιουργία τμημάτων Τουρκικών σπουδών θα πρέπει να διέπεται
  από καθεστώς αξιοκρατίας, πλήρους οικονομικής διαφάνειας ως και ισότιμης
  αντιπροσώπευσης όλων των απόψεων ώστε να εξυπηρετείται πλήρως η αρχή της
  πολυφωνίας, πέρα από αντι-ακαδημαϊκές νοοτροπίες ευνοιοκρατίας και ιδεολογικού
  νεποτισμού που τόσο έχουν βλάψει το ελληνικό Πανεπιστήμιο.
  6) Θεωρούμε ότι είναι άλλο πράγμα η ενίσχυση των Τουρκικών σπουδών στην Ελλάδα
  με σκοπό τη στελέχωση του διπλωματικού σώματος, την ιστορική έρευνα και την
  3
  προώθηση των εμπορικών σχέσεων και εντελώς άλλο πράγμα το να εισαγάγει η
  Ελληνική κυβέρνηση την Τουρκική σε σχολεία που απευθύνονται σε παιδιά 12, 13 και
  14 ετών παρακάμπτοντας μάλιστα επιδεικτικά, άλλες γλώσσες για τις οποίες η ζήτηση
  είναι δεδομένη.
  Είναι δε πολύ φυσικό να προκύπτουν αντιδράσεις, όταν αυτό το μέτρο συμπίπτει χρονικά
  με την έκδοση μίας σειράς από αναθεωρημένα βιβλία ιστορίας – όπως λ.χ. της 6ης
  Δημοτικού ή των τεσσάρων βιβλίων εναλλακτικής διδασκαλίας του «Κέντρου για τη
  Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Center for Democracy
  and Reconciliation in Southeast Europe – CDRSEE) http://www.seejhp.
  org/hw_download.html – από τα οποία έχουν λογοκριθεί η περίοδος του 1821, η
  Γενοκτονία των Ελλήνων ως και άλλες κρίσιμες περίοδοι της νεότερης Ελληνικής
  ιστορίας, με απώτερο στόχο την προώθηση μίας ωραιοποιημένης εικόνας της
  Οθωμανικής περιόδου. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη αντίδραση απέναντι στην πολιτική
  αυτή, εκδηλώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο του 6ου Παγκόσμιου Ποντιακού
  Συνεδρίου, όταν εκπρόσωποι 600 οργανώσεων απ’ όλο τον κόσμο ζήτησαν ομόφωνα από
  την υπουργό Παιδείας να αποσύρει το «νέο» βιβλίο ιστορίας της 6ης δημοτικού.
  http://www.antibaro.gr/society/agtzidhs_istoria.php
  http://www.antibaro.gr/society/lygeros_istoria.php
  Στο ίδιο μήκος κύματος με τα προαναφερθέντα σχολικά εγχειρίδια, το περιεχόμενο της
  ιστοσελίδας «Κλειδιά και Αντικλείδια» η οποία ανήκει σε ημικρατικό/ημιεπίσημο φορέα,
  χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό ΥΠΕΠΘ, αποτελεί έκφραση μίας πολιτικά
  μεθοδευμένης και δη αποδομηστικής ιστοριογραφικής προσέγγισης επί των ελληνικών
  πραγμάτων.
  Αν και η επίσημη ονομασία του εν λόγω φορέα έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνον με
  τους Μουσουλμάνους της Θράκης, τα κείμενα που δημοσιεύει αποτελούνται κυρίως από
  νύξεις για την «νέα ελληνική ταυτότητα» που οι συγγραφείς επιδιώκουν να επιβάλλουν
  άνωθεν, όπως και από έμμεσες προσπάθειες ανάδειξης ανυπάρκτων μειονοτικών ομάδων
  σε όλα τα πλάτη και μήκη της Ελλάδος με ιδιαίτερη έμφαση στο Αιγαίο και τη
  Μακεδονία. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
  Πολύ περιληπτικά, παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία από την ιστοσελίδα:
  6.1) Αμφισβητείται η Ελληνική Επανάσταση και η Γενοκτονία των Ρωμηών/Ελλήνων
  της Μικρασίας. Αναφέρεται ενδεικτικά:
  «… Δεν απειλείται ο πατριωτισμός και η εθνική συνείδηση από τη γνώση ότι, λ.χ., εκείνο
  που οι Έλληνες ονομάζουν Μικρασιατική Καταστροφή για τους Τούρκους αντιπροσωπεύει
  τη ληξιαρχική πράξη της εθνογένεσής τους, ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν ξέσπασε όταν
  όλοι οι Έλληνες με πατριωτικό ενθουσιασμό δέχτηκαν να θυσιαστούν για την ελευθερία,
  αλλά σε μια περίοδο που διαφορετικές ομάδες του χριστιανικού πληθυσμού είχαν
  διαφορετικές στάσεις απέναντι στην ανασφάλεια που αντιπροσώπευε η αμφισβήτηση της
  οθωμανικής κυριαρχίας. »
  4
  [Έφη Αβδελά, «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ», βιβλίο απευθυνόμενο σε μελλοντικούς
  εκπαιδευτικούς και μαθητές. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book17/i8.html]
  6.2) Υπό τη σφραγίδα εγκυρότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προωθούνται στο διαδίκτυο κείμενα
  όπου
  α) Τίθεται ζήτημα τουρκικής μειονότητας στο Αιγαίο και προαναγγέλλεται εμμέσως η
  εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας στην Κω.
  β) Αμφισβητείται εμμέσως η ελληνικότητα ενός πολύ σημαντικού μέρους των επιζώντων
  της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Ρωμηών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην
  Ελλάδα μετά το 1922, αφού μεταξύ τους ανακαλύπτονται ακόμη και μειονοτικοί
  «αραβόφωνοι» και «κουρδόφωνοι».
  γ) Αναγνωρίζεται η ύπαρξη «Μακεδονικής μειονότητας» και εγείρεται ανοικτά και
  αυθαίρετα ζήτημα ύπαρξης και ανάδειξης περαιτέρω «εθνογλωσσικών μειονοτήτων»
  στην Ελλάδα, όπως λ.χ. Αρβανίτικης και Βλάχικης [Βλ. αποσπάσματα από το
  δημοσίευμα μέλους του ημιεπίσημου/ημικρατικού Κέντρου Έρευνας Μειονοτικών
  Ομάδων (ΚΕΜΟ)] http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book13/i3.html
  Εν προκειμένω οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι συγκεκριμένοι εθνικιστικοί κύκλοι
  εκτός Ελλάδος απεργάζονται σχεδίων που προωθούν σε διεθνείς οργανισμούς,
  συμπεριλαμβανομένων και ημιεπισήμων οργάνων της Ευρωπαϊκης Ένωσης, ζήτημα
  αναγνώρισης δήθεν «Μακεδονικών» (Σλαβομακεδονικών), Αρωμανικών
  (Αρμάνικων/Βλάχικων) και Αλβανικών (Αρβανίτικων) εθνογλωσσικών μειονοτήτων
  στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντικές αποσταθεροποιητικές
  απόπειρες στον ελλαδικό χώρο. Οι κύκλοι αυτοί υπονομεύουν την ενότητα, συλλογική
  συνείδηση και ετυμηγορία των Ελλήνων Αρβανιτών, Βλάχων και Μακεδόνων
  ομιλούντων τοπικές σλαβικές/σλαφοφανείς διαλέκτους, πληθυσμιακών ομάδων που
  ταυτίζονται διαχρονικά με τον Ελληνικό εθνικό κορμό. Δυστυχώς, ορισμένοι
  «αυτόκλητοι σωτήρες και πάτρωνες» ξενοκίνητων αυτονομιστικών κινημάτων,
  λειτουργώντας υπό τον μανδύα της «πολυγλωσσίας» και της «πολυπολιτισμικότητας»,
  έχουν βρει επί των ημερών μας απροσδόκητους εγχωρίους συμμάχους στους οποίους
  συγκαταλέγονται και ημιεπίσημοι/ημικρατικοί ΜΚΟ που δρουν με την άμεση
  οικονομική στήριξη και αρωγή της ελληνικής Πολιτείας.
  http://vlahos.xan.duth.gr/nea/101005_gr.htm
  Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η υιοθέτηση της Τουρκικής γλώσσας στη Μέση
  Παιδεία των Ελλήνων δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο εγχείρημα της παρούσας Ελληνικής
  Κυβέρνησης ή μία απλή παρανόηση, αλλά εντάσσεται, αναγκαία κατά την κοινή λογική,
  σε μία σταδιακή εγκατάσταση πολιτικών μέτρων, τα οποία θίγουν καίρια την Εθνική
  Ταυτότητα του Ελληνικού λαού και την εθνική ασφάλεια της χώρας.
  Τέλος, ζητούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη Υπουργική
  Απόφαση ή να θέσει το θέμα ενώπιον δημόσιας ή κοινοβουλευτικής συζήτησης. Αντί της
  εισαγωγής της Τουρκικής γλώσσας στο δημόσιο Ελληνικό σχολιό κάνουμε έκκληση
  προς τη Πολιτεία, την Εκκλησία και τις Ομογενειακές οργανώσεις όπως προνοήσουν για
  5
  την διάδοση της Ελληνικής Παιδείας και την υλική ενίσχυση όλων των απανταχού
  παλινοστούντων ομογενών ανεξαρτήτως μητρικής γλώσσας και τόπου προέλευσης,
  συμπεριλαμβανομένων των Αλβανοφώνων, Βλαχοφώνων και Σλαβοφώνων
  ελληνοπαίδων της Αλβανίας, της π.Γ.Δ.Μ. ως και των άλλων χωρών της Χερσονήσου
  του Αίμου και της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
  Με τιμή,

  1 Αβραμόπουλος, Δημήτριος, Ταγματάρχης ε.α., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αθήνα
  – ΕΛΛΑΣ
  2 Αϊλαμάκη, Αναστασία, Associate Professor of Computer Science and Electrical and
  Computer Engineering, School of Computer Science, Carnegie Mellon University,
  PA – ΗΠΑ
  3 Αλευρομάγειρος Δημήτριος, Αντιστρατηγος ε.α, Επιτιμος Γενικος Επιθεωρητης
  Στρατου, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  4 Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος , Αντιστράτηγος ε.α., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  5 Αναγνωστόπουλος, Σταύρος, Professor of Civil Engineering, Head, Structures
  Division, University of Patras, Πάτρα – ΕΛΛΑΣ
  6 Αναστασσοπούλου Ιωάννα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  7 Ανδρουτσόπουλος, Γεώργιος, Prof. George P. Androutsopoulos, National Technical
  University of Athens, School of Chemical Engineering, Chemical Process
  Engineering Lab., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  8 Αντωνακέας, Ιωάννης, Υποστράτηγος εν αποστρατεία, Retired Army Lieutenant
  General, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  9 Αντωνίου, Αντώνιος, Dr.dent.Inachou str. 3, 3086 Lemesos,Cyprus, Λεμεσσός –
  ΚΥΠΡΟΣ
  10 Αρκάς, Ευάγγελος-Arkas, Evangelos, Dr., CEO, Prometheus Technology Inc.,
  London, Λονδίνο – ΑΓΓΛΙΑ
  11 Αρωνιάδου-Anderjaska, Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια-Ερευνήτρια, Τμήμα
  Ανατομίας, Φυσιολογίας και Γενετικής, USUHS, Bethesda, Maryland – ΗΠΑ
  12 Ασημακόπουλος, Βύρων, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
  Θράκης, Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  13 Ασκαρίδου, Αννούσκα-Askaridou, Annouska, Remmert, Director of International
  Education, Lorain County Community College, Οχάιο – ΕΛΛΑΣ
  14 Βαλλιανάτος, Ευάγγελος-Vallianatos, Evaggelos , Ph.D., Writer, Alexandria, VA –
  ΗΠΑ
  6
  15 Βαρδουλάκης, Αντώνης Ιωάννης , Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΣ
  16 Βαρθολομαίος, Τάσος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του
  Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΣ
  17 Βουζούνης, Νικόλαος-Vouzounis, Nicos, Agricultural Research Officer, Head,
  Plant Protection Section, Agricultural Research Institute, Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ
  18 Βρίτσιος, Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας, Ιατρικό Τμήμα,
  Α.Π.Θ. /Πρόεδρος του Ινστιτούτου “Αριστοτέλης”, Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΣ
  19 Γαρδίκας, Αναστάσιος , Υποστράτηγος ε.α., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  20 Γεωργιάδης, Σωτήριος, Rear Admiral, Hellenic Navy, Ret, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  21 Γεωργίου, Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναλυτικής Χημείας,
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  22 Γιακουμεττής, Ανδρέας, Αν Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής – Δημοκρίτειο
  Πανεπιστήμιο Θράκης , Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  23 Γιάννος, Παναγιώτης N. – Yiannos N. Peter, PhD, Corporate Executive (Ret.),
  Delaware – ΗΠΑ
  24 Γιαννουκάκης, Νικόλαος-Giannoukakis, Dr. Nick, University of Pittsburgh School
  of Medicine, Pittsburgh, PA – ΗΠΑ
  25 Γκατζούλη, Νίνα, Λέκτωρ Ελληνικών Σπουδών, Dept. Of Languages, Literature,
  and Cultures (Classics), University of New Hampshire, Durham, New Hampshire –
  ΗΠΑ
  26 Γκιόκας, Μιχάλης Κ., MD, MSc, PhD (McGill), Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής
  κ’ Βιολογικής Χημείας, Παvεπιστήμιο της Καλιφόρvιας, Davis – ΗΠΑ
  27 Γραμματικός, Θεοχάρης, Associate Director, Planning, Budget and Control,
  European Investment Bank , Λουχεμβούργο
  28 Δημόπουλος, Γρηγόριος, Commander H.N. Ret, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  29 Δρίτσας Ελευθέριος-Dritsas, Eleftherios, Dr, Diablo canyon nuclear power plant,
  Electrical Engineer, Greek language educator in central California, California –
  ΗΠΑ
  30 Ζαβός, Παναγιώτης-Zavos, Panayiotis, Prof. Dr., EdS, PhD, Professor Emeritus of
  Reproductive Physiology & Andrology, Univ. of Kentucky, President and CEO,
  Zavos Diagnostic Laboratories, Inc., Director, Andrology Institute of America,
  Associate Director, Kentucky Center for Reproductive Medicine & IVF, Lexington,
  KY – ΗΠΑ
  31 Ζέρεφος, Χρήστος-Zerefos, Christos, Professor, President, National Observatory,
  Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  32 Ήφαιστος, Παναγιώτης, Professor International relations-strategic studies, Panteion
  University, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  33 Θεοφανίδης, Θεόφιλος, Καθηγ. ΕΜΠ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  7
  34 Ίτσκος, Γρηγόριος-Itskos, Grigorios, Dr., Physics Department, Imperial College
  London, Λονδίνο – ΑΓΓΛΙΑ
  35 Κάκουλλου, Νίκη, PhD Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου,
  Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  36 Καλέγιας, Ιωσήφ, Ιατρός – Δρ. παν/μιου Αθηνών, Επιμελητής Παιδονευρολογίας,
  Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας, Πάτρα – ΕΛΛΑΣ
  37 Καραγιάννη, Δέσποινα, Δρ., Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών,
  Πάτρα – ΕΛΛΑΣ
  38 Καρατζάς, Αριστείδης Δ.-Caratzas, Aristide D., Publisher, New York, Athens, Νέα
  Υόρκη – ΗΠΑ
  39 Κατσέτος, Χρίστος Δ., MD, Dr.philos, FRCPath, Ερευνητής Καθηγητής της
  Παιδιατρικής κ’ Παθολογοανατομίας, Drexel University, College of Medicine,
  Φιλαδέλφεια, Πεννσυλβανία – ΗΠΑ
  40 Κατσιφαράκης, Κωνσταντίνος Λ., Καθηγητής, Τμημα Πολιτικών Μηχανικών,
  Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΣ
  41 Κιτρίδου, Ροδάνθη-Kitridou, Rodanthi C., MD, FACP, MACR, Professor Emerita
  of Medicine (Rheumatology), U. of S. California Keck School of Medicine, Los
  Angeles, California – ΗΠΑ
  42 Κλεάνθους, Κωνσταντίνος-Kleanthous, Costas, MD, Chelsea, MI – ΗΠΑ
  43 Κοσμίδου-Λάνδη, Αθανασία-Kosmidou-Landis, Athanasia, MD, Buffalo, MD. –
  ΗΠΑ
  44 Κοτσιανίδης, Ιωάννης, Λέκτορας Αιματολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
  Θράκης, Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  45 Κοτσιανίδης, Ιωάννης, Λέκτορας Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  46 Κουρτίδης, Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
  Θράκης, Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  47 Κυριακού, Αναστασία, Agricultural Research Institute, Lefcosia, Λευκωσία –
  ΚΥΠΡΟΣ
  48 Κυριακού, Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγτής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
  Θράκης, Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  49 Κυροζής, Ανδρέας, MD, PhD, Univ. of Athens, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  50 Κωστάκου, Τίνα, PhD, University of Pittsburgh, Dept. of Epidemiology, PA – ΗΠΑ
  51 Λαζαρίδης, Αναστάσιος-Lazaridis, Anastas, Dr., Professor, Widener University,
  Chester, Chester – ΗΠΑ
  52 Λαζάρου, Αχιλλεύς, Βαλκανολόγος-Ρωμανιστής, Δρ. Παν/μιου Αθηνών, τέως
  Λέκτωρ (Charge de cours) του Παν/μίου των Παρισίων εν Σορβώνη (Paris-
  Sorbonne), Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  8
  53 Λαμπρινός, Π., Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  54 Λάνδης, Ανδρέας-Landis, Andrew J., MD, Buffalo, MD. – ΗΠΑ
  55 Λουζίν, Άννα-Lousin, Ann , Professor, Chicago, Chicago – ΗΠΑ
  56 Λυμπερόπουλος, Ιωάννης Π.-Lymperopoulos, John P., PhD, Leeds School Summer
  Dean, Academic Director, Presidents Leadership Class, Professor of International
  Business & Finance, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder ,
  CO – ΗΠΑ
  57 Λώλος, Γεώργιος,Ιωάννης-Lolos, Dr. George John, Professor, Physics Department
  and Director of the Prairie Particle Physics Institute, University of Regina,Regina,
  SK – ΚΑΝΑΔΑΣ
  58 Μαγκλιβέρας, Σπύρος-Magliveras, Spyros, Professor & Chair, Math. Sciences
  Dept. Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida – ΗΠΑ
  59 Μάνιας, Στέφανος, Καθηγητής ΕΜΠ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  60 Μαργαρίτης, Αργύριος, Καθηγητής, Department of Chemical and Biochemical
  Engineering, University of Western Ontario, London, Ontario – ΚΑΝΑΔΑΣ
  61 Μάρτης, Νικόλαος, τέως Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης – ΕΛΛΑΣ
  62 Μιρκόπουλος, Παύλος-Mirkopoulos, Paul, Dr., BSc, DDS, Yellowknife, NT –
  ΚΑΝΑΔΑΣ
  63 Μιχόπουλος Αριστοτέλης, Dr., Director of Greek Studies, Hellenic College, Greek
  Studies Department, Boston, Massachusetts, Βοστώνη – ΗΠΑ
  64 Μπαλόγλου, Γεώργιος – Baloglou, George, Associate Professor, Department of
  Mathematics, State University of New York, Oswego, Νέα Υόρκη – ΗΠΑ
  65 Μπάρμπας, Ιωάννης-Barbas,John, PhD, Professor of Chemistry, Valdosta State
  University, Valdosta, Ga – ΗΠΑ
  66 Μπούρλος, Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  67 Μυλωνάς, Νικόλαος, Καθ. Οικονομικού Τμήματος, ΕΚΠΑ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  68 Νίκας, Γεώργιος-Nikas, George K., PhD, Research Associate, Mechanical
  Engineering, Department, Imperial College London, Λονδίνο – ΑΓΓΛΙΑ
  69 Ντανγκίνης, Βασίλειος-Danginis, Vassilios, PhD, Director, Reliability Engineering,
  SMSC, Νέα Υόρκη – ΗΠΑ
  70 Οικονομίδης, Αλέξανδρος Π. , Συντ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
  Απόφοιτος του Πανεπιστημίου McGill, Μοντρεάλ, Καναδά και του Εθνικού
  Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  71 Οικονόμου, Αλεξάνδρα, PhD, Λέκτορας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
  Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  9
  72 Όκος, Αντώνιος-Okos, Antony, MD, Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής
  (Παθολογίας), Clinical Assistant Professor of Medicine, University of Washington,
  Seattle, Ουάσιγκτον – ΗΠΑ
  73 Ουζούνογλου, Νικόλαος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχενείο κ’ Πρόεδρος
  του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  74 Παναγιωτακόπουλος, Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  75 Πανουτσόπουλος, Βασίλειος-Panoutsopoulos, Basile, Naval Undersea Warfare
  Center, Division Newport, Communications, Imaging, and Electronic Warfare
  Sensors Department, Communications Antennas Branch, RI – ΗΠΑ
  76 Παντελίδης, Γεώργιος-Pantelidis, G., Prof. Em. Dr., ΗΠΑ
  77 Παπαγεωργίου, Γεώργιος-Papageorgiou, George, Dr, Senior Investigator Scientist,
  National Institute for Medical Research, Mill Hill, Λονδίνο – ΑΓΓΛΙΑ
  78 Παπαγεωργίου, Πέτρος, Χριστόφορος-Papageorgiou, Peter Christopher, PhD,
  University of Toronto, Faculty of Medicine, Institute of Medical Science &
  University Health Network & Heart and Stroke / Richard Lewar Centre for
  Cardiovascular Research, Τορόντο – ΚΑΝΑΔΑΣ
  79 Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κ, PhD, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα – ΕΛΛΑΣ
  80 Παπανικολάου, Στάθης, Executive, The Boeing Company, Seattle, Ουάσιγκτον –
  ΗΠΑ
  81 Πάρη, Ερατώ-Paris, Erato, Dr. historian, researcher, writer, Nice, Νίκαια – ΓΑΛΛΙΑ
  82 Πελεκάνος, Νικόλαος, Associate Professor, Materials Science and Technology
  Department,University of Crete, Κρήτη – ΕΛΛΑΣ
  83 Πολυμένης, Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,MSc,PhD, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  84 Προκοπίου, Πλάτων , Δρ Ε.Μ.Π., Χάγη, Χάγη – ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  85 Ροδόπουλος, Γεώργιος , Συνταγματάρχης ε.α., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  86 Ροϊλίδης, Εμμανουήλ, MD, PhD., Assoc. Professor, 3rd Dept Pediatrics, Univ of
  Thessaloniki, Hippokration Hospital, Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΣ
  87 Σάλτος, Νικόλαος-Saltos, Nicholas, Nuclear Power Risk Analysis, Gaithersbur,
  MD. – ΗΠΑ
  88 Σαμοθράκης, Περίανδρος-Samothrakis, Periandros, PhD, Hydraulic Engineer,
  Frederick, Maryland, Ουάσιγκτον – ΗΠΑ
  89 Σαραντόπουλος, Αθανάσιος Δ., PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εθνική
  Μετεωρολογική Υπηρεσία Διεύθυνση Κλιματολογίας-Εφαρμογών, Αθήνα –
  ΕΛΛΑΣ
  90 Σιακόλας, Παναγιώτης-Shiakolas, Panos S., Dr.,Associate Professor of Mechanical
  Engineering, Mechanical and Aerospace Engineering Department, University of
  Texas at Arlington, Τέξας – ΗΠΑ
  10
  91 Σκουτέλης, Παναγιώτης , Υποπτέραρχος ε.α., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  92 Σταματάκος Γεώργιος, Assoc.Res.Prof.ICCS- ΕΜΠ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  93 Σταυροπούλου, Γεωργία, ΜΑ, MPhil, Board Member, Hellenic University Club,
  Southern California, Καλιφόρνια – ΗΠΑ
  94 Στρατάκος Γεώργιος, Senior Res.Eng.,ICCS-ΕΜΠ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  95 Σχοινάς, Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
  Θράκη – ΕΛΛΑΣ
  96 Τιγκέλλης, Ιωάννης, Associate Professor University of Athens, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  97 Τόφις, Χριστόφορος-Ttofi, Christopher, M.D., Newington, CT – ΗΠΑ
  98 Τσακούμης, Θεόδωρος-Tsakumis, Theodore G., Dr., Corporate Executive (Retired),
  ΗΠΑ
  99 Τσατσανίφος, Χρήστος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ Σύμβουλοι
  Μηχανικοί ΕΠΕ, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  100 Τσίγκας, Κωνσταντίνος , Ταγματάρχης ε.α., Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,
  Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  101 Τσίρος, Μιχαήλ, Associate Professor, Department of Marketing, University of
  Miami, Μαϊάμι – ΗΠΑ
  102 Τσολομίτης, Κωνσταντίνος-Lomis,Dean, Professor (Emer), International Center,
  University of Delaware, Delaware – ΗΠΑ
  103 Φουντόπουλος, Παναγιώτης Ε, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Δρ.
  Πληροφορικής, Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  104 Φούφα Ελένη-Phufas S. Ellene, Professor English/Humanities, SUNY-Erie
  Community College, Buffalo, NY, Νέα Υόρκη – ΗΠΑ
  105 Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος, Δρ Ε.Μ.Π., Αθήνα – ΕΛΛΑΣ
  106 Χατζηλάκος, Παύλος – Hatgil, Paul, Professor emeritus, Austin, Texas, Τέξας –
  ΗΠΑ
  107 Χρυσάνθης, Πάνος, Professor of Computer Science, University of Pittsburgh, PA –
  ΗΠΑ
  108 Ψάρας, Ιωάννης-Psaras, John, PhD, Engineering Consultant, Annapolis, MD. –
  ΗΠΑ
  Κοιν: — Αρχηγούς και Υπευθύνους Παιδείας Κομμάτων Νεας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ,
  ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ
  — Αρμόδιο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας
  — Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ Χριστόδουλο
  — Αρμόδιους Συντάκτες Παιδείας Μέσων Ενημέρωσης
  11
  — Σωματεία Ελλήνων εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων [PENDING]
  — “Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων
  Πανεπιστημίου”
  Τριανταφυλλοπούλου 7, 104 43 Αθήνα
  Fax: 2108321879
  — “Σύλλογο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Νομού Ξάνθης”
  — “Σύλλογο καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα”
  Υπεύθυνη γραμματείας: Βίκη Κασσελά
  Πατησίων 280Α, 112 55 Αθήνα
  Τηλ/Fax: 210 ? 223 1579 E-Mail: dlv@hol.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  — Σύλλογο των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας και Ισπανιστών – ΣEKI
  Mεσολoγγίου, 3-3ος. 106 81 Αθήνα
  210 38 05 044 Τηλ/fax. Αθηνα/ 231 02 88 289 Τηλ/fax. Θεσσαλονίκη
  — Παμμακεδονικές οργανώσεις ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλίας και
  Νοτίου Αφρικής
  — Ινστιτούτο “Αριστοτέλης”
  Γαμβέτα 168, Τ.Κ. 542 68 Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 2310-315-215
  –” Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου”
  Μεγ. Αλεξάνδρου 31α, Τ.Κ. 54641 Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 832143, Fax: 2310 831429 e-mail: imxa_iss@yahoo.gr

 • Dora Bakogiannis Letter

  By , February 6, 2010 4:23 AM

  Letter of Greek Foreign Minister Dora Bakogiannis’ letter of appreciation to Hellenic Electronic Center(HEC)

  Προεδρικό Μέγαρο Ιούλιος 2009

  Βασ. Γεωργίου 2

  100 28 Αθήνα

  Υπ’ όψιν τής Αυτού Εξοχότητος Καρόλου Παπούλια


  Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

  Οι κάτωθι υπογράφοντες καθηγητές και ερευνητές πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδος, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, μέλη του «Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου», www.greece.org υποστηρίζουμε και προωθούμε την επιστολή η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ομπάμα: http://macedonia-evidence.org/obama-letter-gr.html. Ταυτοχρόνως απευθύνουμε έκκληση στην Ελληνική κυβέρνηση να γνωστοποιήσει στον Ελληνικό λαό, τα Ελληνικά και κυρίως διεθνή ΜΜΕ, Αρχηγούς κρατών και Πρεσβείες, την επιστολή που απευθύνουν περισσότεροι από 335 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί Ιστορικοί και Αρχαιολόγοι από όλον τον κόσμο, οι οποίοι είναι ειδικοί ν’ αποφανθούν για το συγκεκριμένο θέμα, προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, προτρέποντας την κυβέρνησή του «να συμβάλει στον τερματισμό της παραχάραξης της ιστορίας από την π.Γ.Δ.Μ. και να διορθώσει τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζωρτζ Μπους».

  Την επιστολή προσυπογράφουν καθημερινώς και νέοι καθηγητές προερχόμενοι από τα πιο γνωστά και φημισμένα πανεπιστήμια παγκοσμίως από 17 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. (Δείτε σας παρακαλούμε την ιστοσελίδα η οποία δημιουργήθηκε από τους ακαδημαϊκούς http://macedonia-evidence.org/ και το υποστηρικτικό υλικό που τη συνοδεύει http://macedonia-evidence.org/documentation.html ).


  Σας παρακαλούμε να μεταφέρετε το αίτημά μας στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος καθώς η σοβινιστική πολιτική, η αδιαλλαξία, η προπαγάνδα, ο ακραίος εθνικισμός και οι προκλητικές ενέργειες της π.Γ.Δ.Μ. κλιμακώνονται καθημερινά. Όπως τονίζουν οι εν λόγω καθηγητές,
  «η κυβέρνηση των Σκοπίων πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια εθνική ταυτότητα εις βάρος της ιστορικής αλήθειας. Η διεθνής κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει, όταν η ιστορία έχει αγνοηθεί, πόσο μάλλον όταν η ιστορία είναι κατασκευασμένη”! Αυτή η σοβινιστική πολιτική και ο ακραίος εθνικισμός δεν στηρίζονται πουθενά, όπως εμμέσως επισημαίνει και παραδέχεται ο ίδιος ο Γκρούεφσκι, απαντώντας σε ερώτηση για την επιστολή: “Οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν τίποτε που θα επηρέαζε τα πράγματα”, δηλαδή τα κατασκευάσματα.

  Ζητούμε, μέσω της Εξοχότητά Σας, από την Ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή να πράξουν το αυτονόητο καθήκον τους. Οποιαδήποτε ονομασία η οποία περιέχει τον όρο «Μακεδονία» υπονοεί τη διεκδίκηση από τη γειτονική χώρα «Μακεδονικής» εθνότητας και γλώσσας, αλλά και εδάφους, δεδομένου ότι ποτέ μέχρι τη δημιουργία της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» το 1944, δεν υπήρξε κρατική οντότητα με το όνομα Μακεδονία, ούτε λαός με το όνομα «Μακεδόνες». Η μακεδονική ιστορία και ο μακεδονικός πολιτισμός, όπως ανακοίνωσαν οι ακαδημαϊκοί στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι τμήματα αδιάσπαστα της ιστορίας του Ελληνισμού. Κάθε σύνθετη ονομασία η οποία περιέχει τον όρο «Μακεδονία» για τη γείτονα χώρα αναιρεί την αξιοπιστία της παγκόσμιας διανόησης.

  Η ισχυρή και αναμφισβήτητη φωνή των ως άνω ειδημόνων υπέρ της Ελλάδος επιβάλλεται να αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

  Με σεβασμό,

  Κοινοποίηση:

  Mr. Kostas Karamanlis      – Prime Minister of Greece
  Ms. Dora Bakoyanni         – Foreign Minister of Greece
  Mr. George Papandreou     – Leader of PASOK
  Ms. Aleka Papariga            – Leader of KKE
  Mr. Alexis Tsipras            – Leader of SYRIZA
  Mr. Alecos Alavanos – Parliament Leader of SYRIZA

  Mr. George Karatzaferis   – Leader of LAOS
  Mr. Stelios Papathemelis
  – Leader of DIMOKRATIKI ANAGENNISI

  Mr. Mikis Theodorakis

  Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου


  <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } P.western { font-family: "Arial", sans-serif; so-language: en-GB } P.ctl { font-family: "Arial", sans-serif } –>

  Anastassopoulou, Jane, Professor, National Technical University of Athens, Athens, Greece

  Angelakis, Andreas, Ph.D., Water Resources Engineer, President of EUREAU, 127 Rue Colonel Bourg, B-1140 Brussels; Researcher, NAGREF, Heraklion, Greece

  Antikas G. Theodore PhD. Visiting Onassis Prof. University of Washington History Department, Seattle WA – USA

  Antoniou, E. George, Professor, Department of Computer Science, Montclair State University, USA

  Arkas, Evangelos, PhD. CEO, Prometheus Technologies Inc.

  Arvanitoyannis, Ioannis, S., Ioannis S. Professor, Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Magnessia,  Greece

  Avtgis, A. Theodore  Ph.D. Coordinator, Corporate/Organizational Graduate Program Associate Professor Department of Communication Studies West Virginia University Morgantown, USA

  Bacalis Naoum, PhD Theoretical and Physical Chemistry Institute, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece

  Balopoulos, V. Associate Professor, Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Greece

  Barbas, John, Ph.D. Professor of Chemistry Valdosta State University Valdosta, GA USA

  Berbas, Stavros, Prof. Mathematics Department University of Alabama, Tuscaloosa, AL 35487. USA

  Bertakis D. Klea, MD, Professor and Chair, Family and Community Medicine University of California, Davis USA

  Billis, Euripides, PHD, Assistant Professor National Technical University of Athens, Athens, Greece

  Bitros, C. George, Professor of Economics, Emeritus, Athens University of Economics and Business, Athens, Greece

  Bitzas, Penelope Associate Professor of Music Boston University, USA

  Blytas, C. George Ph.D. Athens – Greece

  Botsas, Eleftherios. Ph.D., Professor Emeritus, Oakland University, Rochester, Michigan, USA

  Boundas, Constantin, V., Professor Emeritus, Trent University, Peterborough, Canada

  Bourdias, Evangelos, Professor  Dep. of Enviroment Dimokrition University, Xanthi – Greece

  Cacoullos Theophilos, Prof. Emeritus, University of Athens

  Constantelos, Demetrios, J.,  Ph.D., D.D. Charles Cooper Townsend Sr. Distinguished Professor of Ancient and Byzantine History and Religion, Emeritus; Didtinguished Research Scholar in Residence, Richard Stockton College of New Jersey, Pomona, N.J. 08240 – USA

  Damianou, Pantelis, Professor Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

  Daskalopoulou Stella,  MD, DIC, PhD Assistant Professor in Medicine Department of Medicine  McGill University, MUHC Montreal, Quebec, Canada

  Dines L. Phillipp, M.D., Ph.D. Assistant Professor of Psychiatry Case Western Reserve University Psychiatric/Medical Director Neuro-Geropsychiatric Unit/HP3/UHCMC Director Geropsychiatric Fellowship Program UHCMC/CWRU USA

  Dritsas, Eleftherios, Ph.D., Greek language educator, Nuclear Electrical Enginer, Paso Robles, California, USA

  Episcopos, Athanasios, Associate Professor, Athens University of Economics & Business, Athens, Greece

  Gatzoulis, Nina, Professor (Lector) Languages, Cultures and Literature University of New Hampshire, USA

  Gekas, Vassilis, Professor of Transport Phenomena Technical Univeristy of Crete, Chania currently on sabbatical leave to Cyprus, Cyprus University of Technology, Limassol – Cyprus

  Gerogiannaki-Christopoulou Maria, Dr., Laboratory of Food Chemistry and Analysis Department of Food Science and Technology, Agricultural University of Athens

  Georgiou Demetrius, Assoc. Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering Democritus University of Thrace, Hellas

  Giannakidou Anastasia, PhD., Professor of Linguistics,  Dept. of Linguistics and the College, University of Chicago – USA

  Daglis, Ioannis, A PhD Director of Research Institute for Space Applications & Remote Sensing National Observatory of Athens. Greece

  Damianou, Pandelis, Professor Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

  Danginis, Vassilios Ph.D.  Director, Reliability Engineering 80 Arkay NY 11788, USA

  Danginis, Vassilios, Ph.D., Director, Reliability Engineering, Hauppauge, NY, USA

  Daskalopoulou Stella,  MD, DIC, PhD Assistant Professor in Medicine Department of Medicine  McGill University, MUHC Montreal, Quebec, Canada

  Dritsas, Eleftherios, Ph.D., Greek language educator, Nuclear Electrical Engineer, Paso Robles, California, USA

  Economides, Spyros, Professor, Department of Management, California State University, East Bay, Hayward, USA

  Economou, Thanasis, Senior Scientist Laboratory for Astrophysics and Space Research Enrico Fermi Institute, University of Chicago, Chicago, IL, USA

  Efthymiou N. Pavlos, Professor, Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE

  Farsolas, James J.,  Ph.D., Distinguished Professor Emeritus of History, Coastal Carolina University, Conway-Myrtle Beach, SC, USA

  Fezoulidis, Ioannis, Professor Department of Radiology Larissa University Hospital, GREECE

  Foudopoulos Panayotis E., PhD  Electrical Engineer,  N.T.U.A., ATHENS, GREECE

  Flytzani-Stephanopoulos, Maria, PhD., Professor, Chemical and Biological Engineering, Tuffs University, Medford, MA., USA

  Fytrolakis Nikolaos, Professor NTUA, Athens – GREECE

  Giannopoulos George, Professor Biology  University of Patras – GREECE

  Gatzoulis, Nina, Lector Languages, Cultures and Literature University of New Hampshire, USA

  Georgakopoulos Anastasios, Ph.D., Assistant Professor in Department of Psychiatry and Neurobiology, Mount Sinai School of Medicine, New
  York, NY, USA

  Georgantzas, Nicholas, C., Professor, Management Systems and Director, System Dynamics, Consultancy, FORDHAM UNIVERSITY, New York, NY, USA

  Gerogiannaki-Christopoulou Maria, PhD., Laboratory of Food Chemistry and Analysis Department of Food Science and Technology Agricultural University of Athens, Greece

  Halamandaris Pandelis, Ph.D., Ed.D. (HC), Professor Emeritus, Brandon University, Deputy Director, the University of Manitoba Centre for Hellenic Civilization, Brandon, Manitoba, Canada

  Hatgil, Paul,  Professor Emeritus University of Texas, Austin, TX   220 Austin, TX 78747 USA

  Hatzinikolaou, Dimitris, Associate Professor Department of Economics University of Ioannina,  IOANNINA, HELLAS

  Ioannidou, Hariklia, Grace Professor of Ancient Greek and Papyrology, Head of Department of Greek, Demokritus University of Thrace, Greece

  Issigonis, M., Geology, BUNTEP, Brandon University, Manitoba, Canada

  Kakouli-Duarte, Thomais, Ph.D., Lecturer and PI, Molecular Ecology/Nematology,   Carlow Institute of Technology, Ireland.

  Kamari Georgia, Ph.D.  Professor in Botanical Institute, Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, Patras, GREECE

  Kambezidis, D. Harry PhD Research Director NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS (ΝΟΑ) Institute of Environmental Research & Sustainable Development Atmospheric Research Team (ART) Athens – GREECE

  Karafotias, P., Chair and Professor, Dept of International Relations, University of Indianapolis, USA

  Karayanni, Despoina, Phd, Ass. Professor of Marketing Department of Business Administration, University of Patras, GREECE

  Karagiannides, Iordanis, Assistant Researcher David Geffen School of Medicine, UCLA USA

  Katsiadaki, Ioanna, PhD, MRCVS, MRSM, Fish Physiologist/Endocrinologist, Cefas Weymouth laboratory, The Nothe Weymouth, Dorset, DT4 8UB

  Katsifarakis K.L., Professor, Dept. of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, Greece

  Katsifis, Spiros, PhD, FACFE, Professor of Biomedical Engineering, University of Bridgeport, USA.

  Katsios  Stavros Associate Professor Chairman of the UL Supervisory Committee DFLTI- Ionian University, Megaro Kapodistria, Corfu, Greece

  Kefalides, Nicholas A., MD, Ph.D., Professor of Medicine-Emeritus and Professor of Biochemistry and Biophysics, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

  Kitridou, Rodanthi, C., MD, FACP, MACR Professor Emerita of Medicine (Rheumatology) USC Keck School of Medicine, USA

  Kladi-Efstathopoulou, M.,Assistant Professor of International Law, Department of International and European Studies, Panteion University, Greece

  Klaoudatos, Spyros, Professor, Department of Ichthyology and Aquatic Environment, Aquaculture Laboratory, University Thessaly, Magnissia, Greece

  Kodogianidis, Nikolaos PhD Former Professor of Mathematics Electrical Engineer Stellar Energy Systems Jacksonville, Florida, USA

  Komodromos Petros, Lecturer Department of Civil & Environmental Engineering, University of Cyprus, Cyprus

  Kosmidou-Landis, A., MD, Ph.D., Buffalo, NY, USA

  Kottis, George, C., Professor Emeritus, Athens University of Economics and Business Science, Athens, Greece

  Koussis D. Antonis, PhD. Research Director Institute for Environmental Research, National Observatory of Athens, Greece

  Kozyrakis, K., Assistant Professor, University of Athens, School of Dentistry, Athens, Greece

  Kritas, K. Spyridon, DVM, PhD, Dipl. ECPHM Assistant Professor Department of Microbiology and Infectious Diseases School of Veterinary Medicine Aristotle University of Thessaloniki – Thessaloniki, GREECE

  Kromydas, Philip, PhD Lecturer of Astrophysics Dep. Of Physics, University of Ioannina – GREECE

  Kyriakou, Anastasia,  Agricultural Research Institute, Lefcosia,  CYPRUS

  Kyriacou George, Assoc. Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Democritus University of   Thrace, Hellas

  Kostas Konstantatos Demosthenes, Ph.D., M.Sc, MBA, Greenwich CT USA

  Labrinidis A. University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

  Lampropoulou Vanetta Professor of Special Education Department of Primary Education University of Patras Rio, Patras 26110, Greece

  Lialiaris Theodore S. Assoc. Prof. Dir. Lab. of Genetics, Medical School, Demokrition University of Thrace,  Alexandroupolis, Greece

  Logothetis, Michael D., Ph.D., Wire Communications Laboratory, Department of Electrical & Computer Engineering, University of Patras, Patras, Greece.

  Lolos, George, PH.D, Professor of Physics, Physics Department, University of Regina, Regina, SK, Canada

  Manolopoulos, Evangelos, G., Ph.D, Associate Professor of Pharmacology, Medical School, Democritus University of Thrace, Greece

  Mermigas, Elefterios,  MT-ASCP Pathology and Anatomical Sciences University at Buffalo, NY USA

  Matziorinis, Kenneth, N., Ph.D., CMC, Professor of Economics, John Abbott College and McGill University, Montreal, Canada

  Melakopides C., Associate Professor of International Relations, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

  Michaelidou, Aliki, M.Sc., Ph.D., Science and Technology Adviser, Canada Revenue Agency, Montreal, Canada

  Mourelatos, Zissimos, MD, Associate Professor, Department of Pathology & Laboratory Medicine, University of Pennsylvania, School of Medicine, Philadelphia, USA

  Markou, Eleni, PhD., Co-ordinator of Less-Taught Languages Modern Language Centre, King’s College London, England.

  Moschovakis, A.K. M.D., Ph.D., Professor of Physiology, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece

  Moulopoulos, Konstantinos, PhD., Associate Professor Department of Physics University of Cyprus Nicosia, |Cyprus.

  Mourelatos, Zissimos, MD, Associate Professor, Department of Pathology & Laboratory Medicine, University of Pennsylvania, School of Medicine, Philadelphia, USA

  Nestoros, N.Joannis, M.D., F.R.C.P. (C), Ph.D., Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, University of Crete. Greece

  Nikolaidis, Anastasios, Professor of Classics, Department of Philology, University of Crete, Greece

  Nikolakopoulos, Konstantinos,  Professor for Orthodox Theology Ludwig-Maximilians- University Munich D-80539 Munich GERMANY

  Panagiotakopoulos, Demetrios, Professor, Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, Thrace, Greece

  Panagiotopoulos, Dimitrios, Assoc. Professor – University of Athens – Greece

  Panagiotakopoulos Dimitrios, X., Professor Dep. Civil Engeneers DPTH – Athens Greece

  Pantelidis Manos, Emanuel, Instructor Communication Media, Culture and Communication

  Papadopoulos Kyriakos, Professor of Chemical & Biomolecular Engineering, Tulane University, New Orleans, LA 70115 USA

  Papapetrou, Leonidas G.  Prof University Texas, Lubbock, Texas USA

  Papandreou, Zisis, Ph.D., Department of Physics, University of Regina, Regina, SK  S4S 0A2

  Patitsas, Steve, Associate Professor of Physics, University of Lethbridge, Lethbridge, AB, Canada

  Patitsas, Tom, A., Professor Emeritus, Physics, Laurentian University, Sudbury, Canada

  Pelides, Panayiotis, MD, American Heart Institure, Nikosia – Cyprus

  Pittas, Stamatios, Head of Assistive Technoly Dept., IDEASIS ltd, Halkida. Greece

  Poularikas A.  Professor Emeritus University of Alabama in Huntsville, USA

  Pozios, John, LL.B., MBA Desautels Centre for Private Enterprise the Law, Robson Hall, Faculty of Law, University of Manitoba, Winnipeg, Canada

  Plionis, Manolis, Ph.D., Research Director, Institute of Astronomy & Astrophysics, National Observatory of Athens, Greece

  Psaras, GK. Ph.D, Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, Patras, Greece

  Psarouthakis, John, Phd; Dr. BA; Dr. Sc. BA. Founder JP-Management Center, llc Ann Arbor, Michigan and emeritus University of Michigan and MIT – USA

  Rantsios, Apostolos T.DVM, PhD, Dipl. ECVPH, Past President, World Veterinary Association, Marousi, Athens, Greece

  Remmert (Askaridou), Annouska, PhD., Director of Int’l Ed. Lorain County Community College Elyria, Ohio, USA

  Roilides, Emmanuel, MD., PhD., Professor, Aristotle University, Thessaloniki, Greece

  Roubelakis-Angelakis, Kalliopi (Popy), A. Ph.D., Professor of Plant Physiology & Biotechnology, Department of Biology, University of Crete, Greece

  Sangvinatsos Antonios Assistant Professor of Finance Marshall School of Business University of Southern California , USA

  Savvas, Minas, Professor Emeritus, Department of English & Comparative Literature, San Diego State University, USA.

  Shiakolas S. Panos Professor Mechanical Engineering Department The University of Texas at Arlington, Arlington, TX 76019, USA

  Siolas, John, G., Associate Professor of Education St. John’s University, USA

  Skias Stelios, Assistant Professor Dept. Civil Engineering Democritus University of Thrace, Xanthi, GREECE

  Skodras, Athanassios, Professor of Digital Systems, Head of Computer Science, Hellenic Open University, Greece

  Spyridakis V. Stylianos, Professor of Ancient History, University of California, Davis USA

  Stamatis, Diomidis, Ph.D., CQE, CMfgE, MSSBB. President of Contemporary Consultants, Southgate MI.; Adjunct Professor Statistics and Business Management, Central Michigan University. USA

  Rigas, Fotis, Associate Professor National Technical University, Athens, Greece

  Tassios, Dimitrios, Professor Emeritus, Laboratory of Thermodynamics and Transport Phenomena, National Technical University of Athens, Greece

  Triantaphyllopoulos, D. Demetrios, Ex-Professor for Byzantine Archaeology, Late Dean of the Faculty of Letters – University of Cyprus, Athens – GREECE

  Tsatsanifos Christos PhD. Pangaia Consultant Engineers GREECE

  Tsoutsoulopoulou, Anastasia-Marina, M.A., Ph.D., English Language & Literature, Instructor of English, School of Humanities, University of Thessaly, Greece

  Tselentis, Stelios, Vassilis, Professor Marine Environment, Dept. of Maritime Studies, University of Piraeus, Piraeus, Greece

  Tassios, Dimitrios, Professor Emeritus, Laboratory of Thermodynamics and Transport Phenomena, National Technical University of Athens, Greece.

  Tselentis, Vassilis, Stelios, Professor Marine Environment Dept. of Maritime Studies, University of Piraeus, Piraeus Greece

  Tokmakidis, Konstantinos, P., Associate Professor, Department of Geodesy & Surveying, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

  Yiacoumettis Andreas, Associate Professor Plastic Surgery, Democritus University of Thrace, Greece

  Ypsilanti, Maria, University of Cyprus, Department. of Classics and Philosophy, Nicosia, Cyprus.

  Valanidis, Nikos  Associatee Professor (Science Education) Department of Education University of Cyprus

  Vardoulakis, Antonis, Professor Dep. Of Mathematics Aristotle University of Thessaloniki, GREECE

  Venetta Lampropoulou Professor of Special Education Department of Primary Education University of Patras, Greece

  Venizelos, Nikolaos, Med Dr, (PhDmedicine), Dept. of Clinical Medicine School of Health and Medical Sciences, Örebro University , SWEDEN

  Vavoulis, Alexander, Professor Emeritus of Chemistry at California State University, Fresno, USA

  Zacharia, Katerina, PhD Associate Professor and Chair of Department of Classics & Archaeology Loyola Marymount University, Los Angeles – USA

  Zannis-Hadjopoulos, Maria, Ph.D. Professor Goodman Cancer Centre Departments of Biochemistry, Medicine and Oncology Cancer Pavilion, Montreal Canada

  Zavos, Panayiotis, Ed.S., Ph.D.Professor Emeritus of Reproductive Medicine & Andrology University of Kentucky, USA President & Founder, The Zavos Organization, USA President and CEO, Zavos Diagnostic Laboratories, Inc. Director and Chief of Andrology, Andrology Institute of America President and GM, Repromed International, Cyprus – USA

  Zervakis, Michael Dep. Of Electronic and Computer Engineering Technical University of Crete, Greece

  Zervos,A. Nicholas Ph.D., Director, Advanced Multimedia, Telecom Networks and Products Algosystems A.E., Greece

  Zotou Vassiliki, Instructor, Language and Linguistics in Education, University of Thessaly, Volos, Greece.

  FLAG COUNTER

  By , February 5, 2010 10:05 AM

  free counters

  Greek Economy

  By , February 3, 2010 12:36 PM

  We economists empasise in introductory economics that there is no such thing as a free lunch. Greek lunch may become very expensive, if current EU standards are applied.
  The text below is from eurointelligencde. Enjoy it:

  EU wants to put Greece on a short leash

  FT Deutschland reports this morning that the EU wants to install a permanent supervision of the Greek budget, so that every deviation from the plan would have to compensated by some other measure. The Commission has serious doubt about the sustainability of the Greek plan, and fears setbacks. The strategy is now to signal to Greece that any such setbacks would have to be met by additional savings. The Commission will decide on Wednesday to recommend significant cuts in public sector wages. The report also says that Germany continues to be reluctant to agree to a bailout in principle, fearing that this would be misunderstood by the public, that tough measures could be avoided.

  Greece should call the IMF

  Jean Pisani Ferry and Andre Sapir write in the FT that the best way of action for Greece is to call in the IMF. The reason is that even if the eurozone manages to get the necessary funds together there is no way the Europeans can provide the same standard conditionality and credible monitoring process. Also would eurozone countries stay in line amid rising anger in the streets of Athens? Would the eurozone be prepared to do the same for larger member states? The authors warn that there is a real danger that the EU package is not renegotiation proof. Rather than embarking on a risky course, EU heads of states should urge Greece to call the Fund now. (What it says is that there is no way that we can credibly fix the institutional requirements for a eurozone bailout. How depressing is this..)

  The European bailout comes for sure

  Pierre Briancon from Breaking views writes in Le Monde that a European bailout will come no matter what although investors still refuse to consider a European bailout as an option. Instead they continue to demand higher spreads on Greek bonds, a rally that is likely to continue until the heads of states meet in February. But the Greek tragedy is easily to turn into a eurozone one, as investors increasingly also seek reassurance from other member countries that they will be capable of consolidating their public finance.

  Lefteris N. Botsas, Ph.D.
  Professor Emeritus
  Oakland University
  Rochester, Michigan, USA

  Panorama Theme by Themocracy