Ελληνική Οικονομία

By , May 30, 2012 12:57 AM

Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – Μάιος 2012

Το δίλημμα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα διαμορφώνεται υπό το σημαντικό βάρος που δημιουργεί, αφενός η επώδυνη διαδικασία προσαρμογής, και αφετέρου, η ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης στα πλαίσια μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας με τους εταίρους μας“…
Εδώ διαβάσετε όλο το κείμενο σε PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy