17 Απριλίου – Let’s do it Greece

By , April 11, 2016 9:36 AM

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε μία μόνο μέρα!”
Δραστηριότητα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Let’s Do It Greece

Χάρτης Δρασεων και επιλογή σημείου εθελοντισμού

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy