“Ιθάκη” του Καβάφη

By , March 4, 2017 10:05 PM

Constantine Cavafy uses Homer’s “Odyssey” as a metaphor for the journey of life. Ithaca

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης χρησιμοποιεί την “Οδύσσεια” του Ομήρου ως μεταφορά για το ταξίδι της ζωής.
Video and poem – Ithaca

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy