Hellenic Electronic Center

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

to President of The Hellenic Republic 11/27/06

E-mail Print PDF

Προς: Κο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια
Κο Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
Κα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Καθηγήτρια Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη
Κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου
Κο Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσσόπουλο


27 Νοεμβρίου, 2006


Ως μέλη του «Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου (Hellenic Electronic Center)», ενός μη
κερδοσκοπικού οργανισμού των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύουμε μέρος της ακαδημαϊκής
κοινότητας της διασποράς, της Ελλάδος και της Κύπρου, ως και Φιλέλληνες
συναδέλφους στον πανεπιστημιακό χώρο.
Το παρακάτω κείμενο είναι μία ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και μέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Την παρούσα
επιστολή επίσης προσυπογράφουν ο τέως υπουργός Μακεδονίας-Θρακης κ. Νικόλαος
Μάρτης και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Τριών Όπλων. Σας γνωστοποιούμε ότι η
κοινοποίηση της εν λόγω επιστολής θα λάβει χώρα επτά ημέρες μετά την λήψη της
παρούσας.
Με την πρωτοβουλία αυτή αποσκοπούμε στο να σας διαβιβάσουμε προσηκόντως την
βαθειά ανησυχία μας αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση δημοσιευθείσα την 10η
Ιουλίου 2006 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο, Αρ.φύλλου 867,
σελίδες 12373-12390) σχετικά με την εισαγωγή της Τουρκικής γλώσσας ως μαθήματος
επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στο επίπεδο δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κριτική αξιολόγηση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης καταδεικνύει ότι το
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ελληνόφωνους
Χριστιανούς μαθητές Γυμνασίου ολόκληρης της χώρας και όχι σε τουρκόφωνους
μαθητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
Αναφορικά με το δημοσίευμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα θέλαμε να σας
επισημάνουμε τα ακόλουθα:
1) Από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας ουδέποτε διατυπώθηκε βούληση -δίκην
λαϊκής απαίτησης- υπέρ της εισαγωγής της Τουρκικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο
κατά το πρότυπο της Αγγλικής, της Γαλλικής ή της Γερμανικής.
Το εγχείρημα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) θα
μπορούσε να θεωρηθεί υπό διαφορετικό πρίσμα αν προηγουμένως είχε παρατηρηθεί
κάποια αξιοσημείωτη ζήτηση της Τουρκικής στα ιδιωτικά φροντιστήρια, όπως συμβαίνει
1
τα τελευταία χρόνια με άλλες γλώσσες. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο
επέλεξε να προωθήσει το ζήτημα -και μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες- γεννά εύλογα
ερωτήματα και απορίες.
Μείζονα θέματα όπως ο φορέας (ή οι φορείς) χρηματοδότησης του εν λόγω
προγράμματος, η αξιολόγηση και ο καθορισμός της διδακτικής ύλης και βιβλίων, καθώς
επίσης η διαδικασία πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού θα έπρεπε να είχαν
αποσαφηνισθεί πριν από την κατάθεση και υιοθέτηση της σχετικής Υπουργικής
Απόφασης μέσα από διαδικασίες διαφάνειας, διαλόγου, και διαβούλευσης.
Με την παρούσα επιστολή ζητούμε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως προβεί σε κοινοποίηση της
σχετικής εισηγητικής έκθεσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2) Οι Έλληνες ήδη συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλέον γλωσσομαθείς λαούς της
Ευρώπης, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών έχει διδαχθεί
συστηματικά την Αγγλική, τη Γερμανική και τη Γαλλική γλώσσα. Εν προκειμένω, είναι
δύσκολο να εξηγηθεί γιατί προτιμήθηκε από τους υπευθύνους η Tουρκική γλώσσα σε
σχέση παραδείγματος χάρη με την Ισπανική ή την Ιταλική, για τις οποίες η ζήτηση είναι
πασίγνωστη. Είναι όντως αξιοπερίεργο ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μεθοδεύει την εισαγωγή ωρών
για την Τουρκική τη στιγμή που πρόσφατα αποφάσισε να μειώσει τις ώρες διδασκαλίας
ξένων γλωσσών όπως λ.χ. της Γερμανικής και της Γαλλικής.
Επιπλέον, η εισαγωγή της Τουρκικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας ενέχει σοβαρό κίνδυνο
εξαναγκασμού των Μουσουλμάνων μαθητών, τόσο από τον κοινωνικό τους περίγυρο
όσο και από εξωγενείς παράγοντες, να την προτιμήσουν έναντι της Γαλλικής ή της
Γερμανικής, σε βάρος της σταδιοδρομίας τους. Μάλιστα για την περιοχή της Θράκης ο
εξαναγκασμός αυτός είναι δεδομένος.
3) Το επίσημο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτό δημοσιεύεται στην
«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», αποφεύγει να διευκρινίσει αν και κατά πόσο το
πρόγραμμα θα περιορισθεί στους γειτνιάζοντες προς την Τουρκία νομούς Ξάνθης και
Ροδόπης ή αν θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως λόγου χάρη στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Σημειωτέον ότι η εν λόγω πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια μίας περιόδου
δυσχερούς και δη προβληματικής προσέγγισης με την γείτονα Τουρκία. Η τελευταία όχι
μόνον στερείται της στοιχειώδους πρόθεσης να εισαγάγει την Ελληνική γλώσσα στο
δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό της σύστημα αλλά απεργάζεται σχεδίων συστηματικής
εξολόθρευσης των τελευταίων στοιχείων της πολιτισμικής παρουσίας της Ρωμηοσύνης
στη Πόλη.
Η μακροχρόνια και κατά τις ενδείξεις μόνιμη κατάργηση λειτουργίας της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, η κλιμάκωση του διασυρμού, της καταπίεσης, του εκφοβισμού και
του εξευτελισμού του Οικουμενικού Πατριάρχη ως μη νομικού προσώπου εν Τουρκία,
και η συνεχιζόμενη καταπάτηση των Πατριαρχικών Καταστημάτων προδίδουν
συντονισμένη και σταθερή προσπάθεια προς μία πορεία απομάκρυνσης και όχι αμοιβαίας
2
προσέγγισης από πλευράς της γείτονος παρά τις ειλικρινείς και έμπρακτες προθέσεις από
την μεριά της χώρας μας.
4) Η «επεξηγηματική» εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. υπό την μορφή Δελτίου Τύπου
εκδοθέντος την 7η Αυγούστου 2006 http://www.ypepth.gr/docs/7_8_05_d_t1.doc είναι
ανεπαρκής καθότι στερείται νομικής υπόστασης και δεν αναιρεί το περιεχόμενο της
αρχικής Υπουργικής Απόφασης. Άξια προσοχής είναι η ρητορική της εγκυκλίου του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της οποίας η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλείται ότι η εν λόγω απόφαση
πληροί τις προϋποθέσεις της «πολυγλωσσίας» και της «πολυπολιτισμικότητας» με βάση
τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προμηνύοντας έτσι την επικείμενη αναγνώριση
Τουρκικής μειονότητας (με ενσωμάτωση σε αυτήν του Πομακικού στοιχείου).
Σε περίπτωση που το ΥΠ.Ε.Π.Θ. επιμείνει στην διδασκαλία της Τουρκικής στη Θράκη,
με βάση ακριβώς τις αρχές που επικαλείται, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλα τα μέλη
της Μουσουλμανικής μειονότητας να μπορούν να επιλέξουν αντί της Τουρκικής τη
διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας, δηλαδή εναλλακτικά τη διδασκαλία της
Πομακικής ή της Αθιγγανικής. Οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν στη διδασκαλία των
γλωσσών αυτών μπορούν να αντιμετωπισθούν από πανεπιστημιακούς αντιστοίχων
ειδικοτήτων.
5) Στην Ελλάδα «δυνατότητες διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας προσφέρονται σε
διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα όπως στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην
Κομοτηνή, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Ρόδο, το Α.Π.Θ. στη Φλώρινα, το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο και το
Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κατά κύριο λόγο η διδασκαλία της
Τουρκικης επικεντρώνεται σε τμήματα Ιστορίας και Διεθνών σπουδών που άπτονται
μελετών στις περιοχές της Χερσονήσου του Αίμου, της Μεσογείου και του Ευξείνου
Πόντου. Επιπλέον, στη Θράκη υπάρχουν τουλάχιστον 3 ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων
γλωσσών στα οποία διδάσκεται η Τουρκική γλώσσα. »
http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/regional_dossier_turkish_in_greece.
htm
Εν προκειμένω υιοθετούμε την άποψη ότι η ίδρυση περισσοτέρων τμημάτων Τουρκικών
σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο –ή δίκην ανεξαρτήτων ινστιτούτων- θα μπορούσε
κάλλιστα να καλύψει την ανάγκη «γνωριμίας με την γείτονα». Ανάλογα άλλωστε είχαν
πράξει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα τμήματα Ρωσικών σπουδών και η τέως Σοβιετική
Ένωση με τα τμήματα Αγγλικής γλώσσας, χωρίς να σημειωθεί τέτοιου βαθμού
αλλοτρίωση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων.
Εξυπακούεται ότι η δημιουργία τμημάτων Τουρκικών σπουδών θα πρέπει να διέπεται
από καθεστώς αξιοκρατίας, πλήρους οικονομικής διαφάνειας ως και ισότιμης
αντιπροσώπευσης όλων των απόψεων ώστε να εξυπηρετείται πλήρως η αρχή της
πολυφωνίας, πέρα από αντι-ακαδημαϊκές νοοτροπίες ευνοιοκρατίας και ιδεολογικού
νεποτισμού που τόσο έχουν βλάψει το ελληνικό Πανεπιστήμιο.
6) Θεωρούμε ότι είναι άλλο πράγμα η ενίσχυση των Τουρκικών σπουδών στην Ελλάδα
με σκοπό τη στελέχωση του διπλωματικού σώματος, την ιστορική έρευνα και την
3
προώθηση των εμπορικών σχέσεων και εντελώς άλλο πράγμα το να εισαγάγει η
Ελληνική κυβέρνηση την Τουρκική σε σχολεία που απευθύνονται σε παιδιά 12, 13 και
14 ετών παρακάμπτοντας μάλιστα επιδεικτικά, άλλες γλώσσες για τις οποίες η ζήτηση
είναι δεδομένη.
Είναι δε πολύ φυσικό να προκύπτουν αντιδράσεις, όταν αυτό το μέτρο συμπίπτει χρονικά
με την έκδοση μίας σειράς από αναθεωρημένα βιβλία ιστορίας - όπως λ.χ. της 6ης
Δημοτικού ή των τεσσάρων βιβλίων εναλλακτικής διδασκαλίας του «Κέντρου για τη
Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Center for Democracy
and Reconciliation in Southeast Europe - CDRSEE) http://www.seejhp.
org/hw_download.html - από τα οποία έχουν λογοκριθεί η περίοδος του 1821, η
Γενοκτονία των Ελλήνων ως και άλλες κρίσιμες περίοδοι της νεότερης Ελληνικής
ιστορίας, με απώτερο στόχο την προώθηση μίας ωραιοποιημένης εικόνας της
Οθωμανικής περιόδου. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη αντίδραση απέναντι στην πολιτική
αυτή, εκδηλώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο του 6ου Παγκόσμιου Ποντιακού
Συνεδρίου, όταν εκπρόσωποι 600 οργανώσεων απ’ όλο τον κόσμο ζήτησαν ομόφωνα από
την υπουργό Παιδείας να αποσύρει το «νέο» βιβλίο ιστορίας της 6ης δημοτικού.
http://www.antibaro.gr/society/agtzidhs_istoria.php
http://www.antibaro.gr/society/lygeros_istoria.php
Στο ίδιο μήκος κύματος με τα προαναφερθέντα σχολικά εγχειρίδια, το περιεχόμενο της
ιστοσελίδας «Κλειδιά και Αντικλείδια» η οποία ανήκει σε ημικρατικό/ημιεπίσημο φορέα,
χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό ΥΠΕΠΘ, αποτελεί έκφραση μίας πολιτικά
μεθοδευμένης και δη αποδομηστικής ιστοριογραφικής προσέγγισης επί των ελληνικών
πραγμάτων.
Αν και η επίσημη ονομασία του εν λόγω φορέα έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνον με
τους Μουσουλμάνους της Θράκης, τα κείμενα που δημοσιεύει αποτελούνται κυρίως από
νύξεις για την «νέα ελληνική ταυτότητα» που οι συγγραφείς επιδιώκουν να επιβάλλουν
άνωθεν, όπως και από έμμεσες προσπάθειες ανάδειξης ανυπάρκτων μειονοτικών ομάδων
σε όλα τα πλάτη και μήκη της Ελλάδος με ιδιαίτερη έμφαση στο Αιγαίο και τη
Μακεδονία. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
Πολύ περιληπτικά, παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία από την ιστοσελίδα:
6.1) Αμφισβητείται η Ελληνική Επανάσταση και η Γενοκτονία των Ρωμηών/Ελλήνων
της Μικρασίας. Αναφέρεται ενδεικτικά:
«... Δεν απειλείται ο πατριωτισμός και η εθνική συνείδηση από τη γνώση ότι, λ.χ., εκείνο
που οι Έλληνες ονομάζουν Μικρασιατική Καταστροφή για τους Τούρκους αντιπροσωπεύει
τη ληξιαρχική πράξη της εθνογένεσής τους, ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν ξέσπασε όταν
όλοι οι Έλληνες με πατριωτικό ενθουσιασμό δέχτηκαν να θυσιαστούν για την ελευθερία,
αλλά σε μια περίοδο που διαφορετικές ομάδες του χριστιανικού πληθυσμού είχαν
διαφορετικές στάσεις απέναντι στην ανασφάλεια που αντιπροσώπευε η αμφισβήτηση της
οθωμανικής κυριαρχίας. »
4
[Έφη Αβδελά, «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ», βιβλίο απευθυνόμενο σε μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς και μαθητές. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book17/i8.html]
6.2) Υπό τη σφραγίδα εγκυρότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προωθούνται στο διαδίκτυο κείμενα
όπου
α) Τίθεται ζήτημα τουρκικής μειονότητας στο Αιγαίο και προαναγγέλλεται εμμέσως η
εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας στην Κω.
β) Αμφισβητείται εμμέσως η ελληνικότητα ενός πολύ σημαντικού μέρους των επιζώντων
της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Ρωμηών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα μετά το 1922, αφού μεταξύ τους ανακαλύπτονται ακόμη και μειονοτικοί
«αραβόφωνοι» και «κουρδόφωνοι».
γ) Αναγνωρίζεται η ύπαρξη «Μακεδονικής μειονότητας» και εγείρεται ανοικτά και
αυθαίρετα ζήτημα ύπαρξης και ανάδειξης περαιτέρω «εθνογλωσσικών μειονοτήτων»
στην Ελλάδα, όπως λ.χ. Αρβανίτικης και Βλάχικης [Βλ. αποσπάσματα από το
δημοσίευμα μέλους του ημιεπίσημου/ημικρατικού Κέντρου Έρευνας Μειονοτικών
Ομάδων (ΚΕΜΟ)] http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book13/i3.html
Εν προκειμένω οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι συγκεκριμένοι εθνικιστικοί κύκλοι
εκτός Ελλάδος απεργάζονται σχεδίων που προωθούν σε διεθνείς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανομένων και ημιεπισήμων οργάνων της Ευρωπαϊκης Ένωσης, ζήτημα
αναγνώρισης δήθεν «Μακεδονικών» (Σλαβομακεδονικών), Αρωμανικών
(Αρμάνικων/Βλάχικων) και Αλβανικών (Αρβανίτικων) εθνογλωσσικών μειονοτήτων
στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντικές αποσταθεροποιητικές
απόπειρες στον ελλαδικό χώρο. Οι κύκλοι αυτοί υπονομεύουν την ενότητα, συλλογική
συνείδηση και ετυμηγορία των Ελλήνων Αρβανιτών, Βλάχων και Μακεδόνων
ομιλούντων τοπικές σλαβικές/σλαφοφανείς διαλέκτους, πληθυσμιακών ομάδων που
ταυτίζονται διαχρονικά με τον Ελληνικό εθνικό κορμό. Δυστυχώς, ορισμένοι
«αυτόκλητοι σωτήρες και πάτρωνες» ξενοκίνητων αυτονομιστικών κινημάτων,
λειτουργώντας υπό τον μανδύα της «πολυγλωσσίας» και της «πολυπολιτισμικότητας»,
έχουν βρει επί των ημερών μας απροσδόκητους εγχωρίους συμμάχους στους οποίους
συγκαταλέγονται και ημιεπίσημοι/ημικρατικοί ΜΚΟ που δρουν με την άμεση
οικονομική στήριξη και αρωγή της ελληνικής Πολιτείας.
http://vlahos.xan.duth.gr/nea/101005_gr.htm
Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η υιοθέτηση της Τουρκικής γλώσσας στη Μέση
Παιδεία των Ελλήνων δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο εγχείρημα της παρούσας Ελληνικής
Κυβέρνησης ή μία απλή παρανόηση, αλλά εντάσσεται, αναγκαία κατά την κοινή λογική,
σε μία σταδιακή εγκατάσταση πολιτικών μέτρων, τα οποία θίγουν καίρια την Εθνική
Ταυτότητα του Ελληνικού λαού και την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Τέλος, ζητούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη Υπουργική
Απόφαση ή να θέσει το θέμα ενώπιον δημόσιας ή κοινοβουλευτικής συζήτησης. Αντί της
εισαγωγής της Τουρκικής γλώσσας στο δημόσιο Ελληνικό σχολιό κάνουμε έκκληση
προς τη Πολιτεία, την Εκκλησία και τις Ομογενειακές οργανώσεις όπως προνοήσουν για
5
την διάδοση της Ελληνικής Παιδείας και την υλική ενίσχυση όλων των απανταχού
παλινοστούντων ομογενών ανεξαρτήτως μητρικής γλώσσας και τόπου προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων των Αλβανοφώνων, Βλαχοφώνων και Σλαβοφώνων
ελληνοπαίδων της Αλβανίας, της π.Γ.Δ.Μ. ως και των άλλων χωρών της Χερσονήσου
του Αίμου και της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
Με τιμή,

1 Αβραμόπουλος, Δημήτριος, Ταγματάρχης ε.α., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αθήνα
- ΕΛΛΑΣ
2 Αϊλαμάκη, Αναστασία, Associate Professor of Computer Science and Electrical and
Computer Engineering, School of Computer Science, Carnegie Mellon University,
PA - ΗΠΑ
3 Αλευρομάγειρος Δημήτριος, Αντιστρατηγος ε.α, Επιτιμος Γενικος Επιθεωρητης
Στρατου, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
4 Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος , Αντιστράτηγος ε.α., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
5 Αναγνωστόπουλος, Σταύρος, Professor of Civil Engineering, Head, Structures
Division, University of Patras, Πάτρα - ΕΛΛΑΣ
6 Αναστασσοπούλου Ιωάννα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
7 Ανδρουτσόπουλος, Γεώργιος, Prof. George P. Androutsopoulos, National Technical
University of Athens, School of Chemical Engineering, Chemical Process
Engineering Lab., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
8 Αντωνακέας, Ιωάννης, Υποστράτηγος εν αποστρατεία, Retired Army Lieutenant
General, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
9 Αντωνίου, Αντώνιος, Dr.dent.Inachou str. 3, 3086 Lemesos,Cyprus, Λεμεσσός -
ΚΥΠΡΟΣ
10 Αρκάς, Ευάγγελος-Arkas, Evangelos, Dr., CEO, Prometheus Technology Inc.,
London, Λονδίνο - ΑΓΓΛΙΑ
11 Αρωνιάδου-Anderjaska, Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια-Ερευνήτρια, Τμήμα
Ανατομίας, Φυσιολογίας και Γενετικής, USUHS, Bethesda, Maryland - ΗΠΑ
12 Ασημακόπουλος, Βύρων, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Θράκη - ΕΛΛΑΣ
13 Ασκαρίδου, Αννούσκα-Askaridou, Annouska, Remmert, Director of International
Education, Lorain County Community College, Οχάιο - ΕΛΛΑΣ
14 Βαλλιανάτος, Ευάγγελος-Vallianatos, Evaggelos , Ph.D., Writer, Alexandria, VA -
ΗΠΑ
6
15 Βαρδουλάκης, Αντώνης Ιωάννης , Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΣ
16 Βαρθολομαίος, Τάσος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΣ
17 Βουζούνης, Νικόλαος-Vouzounis, Nicos, Agricultural Research Officer, Head,
Plant Protection Section, Agricultural Research Institute, Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
18 Βρίτσιος, Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας, Ιατρικό Τμήμα,
Α.Π.Θ. /Πρόεδρος του Ινστιτούτου "Αριστοτέλης", Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΣ
19 Γαρδίκας, Αναστάσιος , Υποστράτηγος ε.α., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
20 Γεωργιάδης, Σωτήριος, Rear Admiral, Hellenic Navy, Ret, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
21 Γεωργίου, Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναλυτικής Χημείας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
22 Γιακουμεττής, Ανδρέας, Αν Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής - Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης , Θράκη - ΕΛΛΑΣ
23 Γιάννος, Παναγιώτης N. - Yiannos N. Peter, PhD, Corporate Executive (Ret.),
Delaware - ΗΠΑ
24 Γιαννουκάκης, Νικόλαος-Giannoukakis, Dr. Nick, University of Pittsburgh School
of Medicine, Pittsburgh, PA - ΗΠΑ
25 Γκατζούλη, Νίνα, Λέκτωρ Ελληνικών Σπουδών, Dept. Of Languages, Literature,
and Cultures (Classics), University of New Hampshire, Durham, New Hampshire -
ΗΠΑ
26 Γκιόκας, Μιχάλης Κ., MD, MSc, PhD (McGill), Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής
κ' Βιολογικής Χημείας, Παvεπιστήμιο της Καλιφόρvιας, Davis - ΗΠΑ
27 Γραμματικός, Θεοχάρης, Associate Director, Planning, Budget and Control,
European Investment Bank , Λουχεμβούργο
28 Δημόπουλος, Γρηγόριος, Commander H.N. Ret, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
29 Δρίτσας Ελευθέριος-Dritsas, Eleftherios, Dr, Diablo canyon nuclear power plant,
Electrical Engineer, Greek language educator in central California, California -
ΗΠΑ
30 Ζαβός, Παναγιώτης-Zavos, Panayiotis, Prof. Dr., EdS, PhD, Professor Emeritus of
Reproductive Physiology & Andrology, Univ. of Kentucky, President and CEO,
Zavos Diagnostic Laboratories, Inc., Director, Andrology Institute of America,
Associate Director, Kentucky Center for Reproductive Medicine & IVF, Lexington,
KY - ΗΠΑ
31 Ζέρεφος, Χρήστος-Zerefos, Christos, Professor, President, National Observatory,
Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
32 Ήφαιστος, Παναγιώτης, Professor International relations-strategic studies, Panteion
University, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
33 Θεοφανίδης, Θεόφιλος, Καθηγ. ΕΜΠ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
7
34 Ίτσκος, Γρηγόριος-Itskos, Grigorios, Dr., Physics Department, Imperial College
London, Λονδίνο - ΑΓΓΛΙΑ
35 Κάκουλλου, Νίκη, PhD Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου,
Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
36 Καλέγιας, Ιωσήφ, Ιατρός - Δρ. παν/μιου Αθηνών, Επιμελητής Παιδονευρολογίας,
Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας, Πάτρα - ΕΛΛΑΣ
37 Καραγιάννη, Δέσποινα, Δρ., Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα - ΕΛΛΑΣ
38 Καρατζάς, Αριστείδης Δ.-Caratzas, Aristide D., Publisher, New York, Athens, Νέα
Υόρκη - ΗΠΑ
39 Κατσέτος, Χρίστος Δ., MD, Dr.philos, FRCPath, Ερευνητής Καθηγητής της
Παιδιατρικής κ' Παθολογοανατομίας, Drexel University, College of Medicine,
Φιλαδέλφεια, Πεννσυλβανία - ΗΠΑ
40 Κατσιφαράκης, Κωνσταντίνος Λ., Καθηγητής, Τμημα Πολιτικών Μηχανικών,
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΣ
41 Κιτρίδου, Ροδάνθη-Kitridou, Rodanthi C., MD, FACP, MACR, Professor Emerita
of Medicine (Rheumatology), U. of S. California Keck School of Medicine, Los
Angeles, California - ΗΠΑ
42 Κλεάνθους, Κωνσταντίνος-Kleanthous, Costas, MD, Chelsea, MI - ΗΠΑ
43 Κοσμίδου-Λάνδη, Αθανασία-Kosmidou-Landis, Athanasia, MD, Buffalo, MD. -
ΗΠΑ
44 Κοτσιανίδης, Ιωάννης, Λέκτορας Αιματολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Θράκη - ΕΛΛΑΣ
45 Κοτσιανίδης, Ιωάννης, Λέκτορας Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
46 Κουρτίδης, Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Θράκη - ΕΛΛΑΣ
47 Κυριακού, Αναστασία, Agricultural Research Institute, Lefcosia, Λευκωσία -
ΚΥΠΡΟΣ
48 Κυριακού, Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγτής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Θράκη - ΕΛΛΑΣ
49 Κυροζής, Ανδρέας, MD, PhD, Univ. of Athens, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
50 Κωστάκου, Τίνα, PhD, University of Pittsburgh, Dept. of Epidemiology, PA - ΗΠΑ
51 Λαζαρίδης, Αναστάσιος-Lazaridis, Anastas, Dr., Professor, Widener University,
Chester, Chester - ΗΠΑ
52 Λαζάρου, Αχιλλεύς, Βαλκανολόγος-Ρωμανιστής, Δρ. Παν/μιου Αθηνών, τέως
Λέκτωρ (Charge de cours) του Παν/μίου των Παρισίων εν Σορβώνη (Paris-
Sorbonne), Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
8
53 Λαμπρινός, Π., Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Θράκη - ΕΛΛΑΣ
54 Λάνδης, Ανδρέας-Landis, Andrew J., MD, Buffalo, MD. - ΗΠΑ
55 Λουζίν, Άννα-Lousin, Ann , Professor, Chicago, Chicago - ΗΠΑ
56 Λυμπερόπουλος, Ιωάννης Π.-Lymperopoulos, John P., PhD, Leeds School Summer
Dean, Academic Director, Presidents Leadership Class, Professor of International
Business & Finance, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder ,
CO - ΗΠΑ
57 Λώλος, Γεώργιος,Ιωάννης-Lolos, Dr. George John, Professor, Physics Department
and Director of the Prairie Particle Physics Institute, University of Regina,Regina,
SK - ΚΑΝΑΔΑΣ
58 Μαγκλιβέρας, Σπύρος-Magliveras, Spyros, Professor & Chair, Math. Sciences
Dept. Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida - ΗΠΑ
59 Μάνιας, Στέφανος, Καθηγητής ΕΜΠ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
60 Μαργαρίτης, Αργύριος, Καθηγητής, Department of Chemical and Biochemical
Engineering, University of Western Ontario, London, Ontario - ΚΑΝΑΔΑΣ
61 Μάρτης, Νικόλαος, τέως Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης - ΕΛΛΑΣ
62 Μιρκόπουλος, Παύλος-Mirkopoulos, Paul, Dr., BSc, DDS, Yellowknife, NT -
ΚΑΝΑΔΑΣ
63 Μιχόπουλος Αριστοτέλης, Dr., Director of Greek Studies, Hellenic College, Greek
Studies Department, Boston, Massachusetts, Βοστώνη - ΗΠΑ
64 Μπαλόγλου, Γεώργιος - Baloglou, George, Associate Professor, Department of
Mathematics, State University of New York, Oswego, Νέα Υόρκη - ΗΠΑ
65 Μπάρμπας, Ιωάννης-Barbas,John, PhD, Professor of Chemistry, Valdosta State
University, Valdosta, Ga - ΗΠΑ
66 Μπούρλος, Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
67 Μυλωνάς, Νικόλαος, Καθ. Οικονομικού Τμήματος, ΕΚΠΑ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
68 Νίκας, Γεώργιος-Nikas, George K., PhD, Research Associate, Mechanical
Engineering, Department, Imperial College London, Λονδίνο - ΑΓΓΛΙΑ
69 Ντανγκίνης, Βασίλειος-Danginis, Vassilios, PhD, Director, Reliability Engineering,
SMSC, Νέα Υόρκη - ΗΠΑ
70 Οικονομίδης, Αλέξανδρος Π. , Συντ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου McGill, Μοντρεάλ, Καναδά και του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
71 Οικονόμου, Αλεξάνδρα, PhD, Λέκτορας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
9
72 Όκος, Αντώνιος-Okos, Antony, MD, Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής
(Παθολογίας), Clinical Assistant Professor of Medicine, University of Washington,
Seattle, Ουάσιγκτον - ΗΠΑ
73 Ουζούνογλου, Νικόλαος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχενείο κ' Πρόεδρος
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
74 Παναγιωτακόπουλος, Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θράκη - ΕΛΛΑΣ
75 Πανουτσόπουλος, Βασίλειος-Panoutsopoulos, Basile, Naval Undersea Warfare
Center, Division Newport, Communications, Imaging, and Electronic Warfare
Sensors Department, Communications Antennas Branch, RI - ΗΠΑ
76 Παντελίδης, Γεώργιος-Pantelidis, G., Prof. Em. Dr., ΗΠΑ
77 Παπαγεωργίου, Γεώργιος-Papageorgiou, George, Dr, Senior Investigator Scientist,
National Institute for Medical Research, Mill Hill, Λονδίνο - ΑΓΓΛΙΑ
78 Παπαγεωργίου, Πέτρος, Χριστόφορος-Papageorgiou, Peter Christopher, PhD,
University of Toronto, Faculty of Medicine, Institute of Medical Science &
University Health Network & Heart and Stroke / Richard Lewar Centre for
Cardiovascular Research, Τορόντο - ΚΑΝΑΔΑΣ
79 Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κ, PhD, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα - ΕΛΛΑΣ
80 Παπανικολάου, Στάθης, Executive, The Boeing Company, Seattle, Ουάσιγκτον -
ΗΠΑ
81 Πάρη, Ερατώ-Paris, Erato, Dr. historian, researcher, writer, Nice, Νίκαια - ΓΑΛΛΙΑ
82 Πελεκάνος, Νικόλαος, Associate Professor, Materials Science and Technology
Department,University of Crete, Κρήτη - ΕΛΛΑΣ
83 Πολυμένης, Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,MSc,PhD, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
84 Προκοπίου, Πλάτων , Δρ Ε.Μ.Π., Χάγη, Χάγη - ΟΛΛΑΝΔΙΑ
85 Ροδόπουλος, Γεώργιος , Συνταγματάρχης ε.α., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
86 Ροϊλίδης, Εμμανουήλ, MD, PhD., Assoc. Professor, 3rd Dept Pediatrics, Univ of
Thessaloniki, Hippokration Hospital, Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΣ
87 Σάλτος, Νικόλαος-Saltos, Nicholas, Nuclear Power Risk Analysis, Gaithersbur,
MD. - ΗΠΑ
88 Σαμοθράκης, Περίανδρος-Samothrakis, Periandros, PhD, Hydraulic Engineer,
Frederick, Maryland, Ουάσιγκτον - ΗΠΑ
89 Σαραντόπουλος, Αθανάσιος Δ., PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία Διεύθυνση Κλιματολογίας-Εφαρμογών, Αθήνα -
ΕΛΛΑΣ
90 Σιακόλας, Παναγιώτης-Shiakolas, Panos S., Dr.,Associate Professor of Mechanical
Engineering, Mechanical and Aerospace Engineering Department, University of
Texas at Arlington, Τέξας - ΗΠΑ
10
91 Σκουτέλης, Παναγιώτης , Υποπτέραρχος ε.α., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
92 Σταματάκος Γεώργιος, Assoc.Res.Prof.ICCS- ΕΜΠ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
93 Σταυροπούλου, Γεωργία, ΜΑ, MPhil, Board Member, Hellenic University Club,
Southern California, Καλιφόρνια - ΗΠΑ
94 Στρατάκος Γεώργιος, Senior Res.Eng.,ICCS-ΕΜΠ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
95 Σχοινάς, Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Θράκη - ΕΛΛΑΣ
96 Τιγκέλλης, Ιωάννης, Associate Professor University of Athens, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
97 Τόφις, Χριστόφορος-Ttofi, Christopher, M.D., Newington, CT - ΗΠΑ
98 Τσακούμης, Θεόδωρος-Tsakumis, Theodore G., Dr., Corporate Executive (Retired),
ΗΠΑ
99 Τσατσανίφος, Χρήστος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ Σύμβουλοι
Μηχανικοί ΕΠΕ, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
100 Τσίγκας, Κωνσταντίνος , Ταγματάρχης ε.α., Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,
Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
101 Τσίρος, Μιχαήλ, Associate Professor, Department of Marketing, University of
Miami, Μαϊάμι - ΗΠΑ
102 Τσολομίτης, Κωνσταντίνος-Lomis,Dean, Professor (Emer), International Center,
University of Delaware, Delaware - ΗΠΑ
103 Φουντόπουλος, Παναγιώτης Ε, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Δρ.
Πληροφορικής, Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
104 Φούφα Ελένη-Phufas S. Ellene, Professor English/Humanities, SUNY-Erie
Community College, Buffalo, NY, Νέα Υόρκη - ΗΠΑ
105 Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος, Δρ Ε.Μ.Π., Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
106 Χατζηλάκος, Παύλος - Hatgil, Paul, Professor emeritus, Austin, Texas, Τέξας -
ΗΠΑ
107 Χρυσάνθης, Πάνος, Professor of Computer Science, University of Pittsburgh, PA -
ΗΠΑ
108 Ψάρας, Ιωάννης-Psaras, John, PhD, Engineering Consultant, Annapolis, MD. -
ΗΠΑ
Κοιν: -- Αρχηγούς και Υπευθύνους Παιδείας Κομμάτων Νεας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ,
ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ
-- Αρμόδιο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας
-- Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ Χριστόδουλο
-- Αρμόδιους Συντάκτες Παιδείας Μέσων Ενημέρωσης
11
-- Σωματεία Ελλήνων εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων [PENDING]
-- "Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων
Πανεπιστημίου"
Τριανταφυλλοπούλου 7, 104 43 Αθήνα
Fax: 2108321879
-- "Σύλλογο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Νομού Ξάνθης"
-- "Σύλλογο καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα"
Υπεύθυνη γραμματείας: Βίκη Κασσελά
Πατησίων 280Α, 112 55 Αθήνα
Τηλ/Fax: 210 ? 223 1579 E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
-- Σύλλογο των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας και Ισπανιστών - ΣEKI
Mεσολoγγίου, 3-3ος. 106 81 Αθήνα
210 38 05 044 Τηλ/fax. Αθηνα/ 231 02 88 289 Τηλ/fax. Θεσσαλονίκη
-- Παμμακεδονικές οργανώσεις ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλίας και
Νοτίου Αφρικής
-- Ινστιτούτο "Αριστοτέλης"
Γαμβέτα 168, Τ.Κ. 542 68 Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 2310-315-215
--" Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου"
Μεγ. Αλεξάνδρου 31α, Τ.Κ. 54641 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 832143, Fax: 2310 831429 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

_________

The opinions expressed are those of the author(s)and not necessarily those of HEC

Last Updated on Sunday, 19 April 2015 17:06  
Copyright © 2023 Hellenic Electronic Center. All Rights Reserved.

HEC Sponsors

greece.org - US Website Sponsor
ehk.gr - GR Website Sponsor

facebook

Polls

Parthenon Marbles
 

Credit or PayPal

Enter Amount: