ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Print

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Sena dOuzlac, 3. Αυγούστου 1840.

=Διαβ. εις Υπουργόν, τήν 21. Αυγ. . . .

Εντολή τού Βασιλέως τής 25 Αυγ. . .Πρός τήν Εξοχότητά του Κύριον Υπουργόν τού Ναυτικού καί τών Αποικιών, εις Παρισίους.

Κύριε Ναύαρχε,

Τήν 12 Δεκεμβρίου 1837, ο Κύριος Αντι-Ναύαρχος Massieu καί ο Κύριος Πλοίαρχος Lapierre, διαδοχικώς Διοικητές τού Περίπλου τής Ανατολής (Levant), τό 1836 καί 37, είχαν τήν τιμή νά υποστηρίξουν πρός τήν Εξοχότητα του τόν Υπουργό τού Ναυτικού, τήν αίτηση τού (βασιλικού) παρασήμου τής Λεγεώνος τής Τιμής, γιά τόν Έλληνα Πλοηγό Γεώργιον Σακκόπουλο.

Ο Γεώργιος Σακκόπουλος είναι στήν υπηρεσία μας από πλέον τών 16 ετών, καί έχει σχεδόν μονίμως απασχοληθή επί πλοίων τών Διοικητών τού Περίπλου, οι οποίοι, όλοι, έχουν εκτιμήσει τήν ικανότητά του καί τίς καλές Υπηρεσίες του’ καί αφού έχω καταλείψει αυτόν τόν πλοηγό στόν Διάδοχό μου, πιστεύω ότι εκτελώ μίαν υποχρέωσι μέ τό νά ενώσω τήν αίτησή μου σ’ εκείνη τών προκατόχων μου, όπως η Εξοχότης σας ευαρεστηθή νά εξαιτήση παρά τής Μεγαλειότητός του, τό παράσημον τής Λεγεώνος τής τιμής γι’ αυτόν.

Διατελώ μετά Σεβασμού,

Κύριε Ναύαρχε,

Τής Υμετέρας Εξοχότητος,

Ο Πολύ Ταπεινός καί Πολύ Ευπειθής Υπηρέτης,

υπογραφή.

(Γαλλικόν Υπουργείον Αμύνης, τμήμα «Ναυτικόν» τής υπηρ. Ιστορία τής Αμύνης)