Αλβανία - Μπομποστίτσα

Print

Korytsa.jpg
ΑΛΒΑΝΙΑ -Μπομποστίτσα
Στον Άγνωστον Στρατιώτη του 1940