Books For Akritika Schools

Print

 

BOOKS PURCHASED FOR AKRITIKA SCHOOLS


PURCHASED

========

Eleftheroudakis..................................    467.28 euros

Savvalas..................................                  86.50

Georgiadis ...........................  ......          677.50

Asterias                                                   320.50

Xristakis.......Odyssey 1,184.95

.......................Miky            416.58

.......................Pahni .....  .120.25

----------------------------------------------

TOTAL   ................... .  .1,551,78 euros   1,721.78 euros

Grand Total..........                                                     3,273.56 euros

Last Updated on Tuesday, 08 May 2012 12:07