2001-2002 AMERIKANIKO - NFL - P R O P O
[Info] [Forma Symmetoxhs] [Statistikh] [Apotelesmata]


Stat-[1997] [1998] [1999] [2000] [2001]  

Statistikh

Statistikh PRO-PEponi 2001


_______________________________________________________________________________
N F L W E E K ----------->  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Number of games/week------> 15 15 15 15 14 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Extra pontoi Nikites_____  
  Total         \
----V---------------------V----------------------------------------------------
1 173 T. Voudouris    7 10 *5 *5 13 08 07 08 11 12 11 09 11 13 10 11 10 12
2 160 X. Theodwridns   3 13 *5 *5 09 09 03 10 09 13 08 09 11 12 11 12 06 12
3 157 A. Papasakellariou 2 09 *5 *5 12 09 06 09 11 11 08 09 11 12 11 10 06 11
4 152 Y. Katselis    2 12 *5 *5 10 09 05 09 12 12 *5 08 11 10 11 11 06 09
  152 K. Stamatis    2 11 *5 *5 11 07 02 09 09 11 08 07 11 13 12 10 07 12
6 149 G. Sfondouris   1 08 *5 *5 11 12 05 08 09 09 10 08 08 08 11 12 07 12
7 145 K. Theodwridns   4 10 *5 *5 10 08 05 08 08 13 08 09 12 10 07 10 05 08
8 144 C. Kaskavelis   2 09 *5 *5 12 09 03 09 10 13 08 07 08 11 11 12 *5 *5
9 142 A. Kalkanis    2 08 *5 *5 10 *5 04 11 11 09 10 07 11 11 06 10 06 11
10 137 K. Giavis     2 04 *5 *5 12 09 07 09 10 09 *5 06 08 12 07 09 07 11
11 136 C. Kontogeorgakis 1 10 *5 *5 11 12 04 06 09 12 10 04 10 11 11 *5 *5 *5
12 123 Franco        07 *5 *5 11 04 02 09 10 08 06 09 04 12 09 08 09 *5
13 117 K. Papavasiliou  2 06 *5 *5 *5 08 *5 *5 *5 08 *5 *5 08 11 09 10 10 *5
14 115 D. Svolos       05 *5 *5 09 09 *5 07 09 *5 *5 07 *5 12 08 09 *5 *5
15 101 V. Kallis       *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 07 11 08 04 09 05 07
16 90 T. Angelakopoulos   *5 *5 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
17 89 N. Triandos      *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 09 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
18 87 M. Voudouris     07 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
*******************************************************************************
STATS: WEEK DELTIA   PRWTOS(swsta)       TELEYTAIOS(swsta)
     1   15    X. Theodwridns  (13/15)  K. Giavis    (04/15)
     4   14    T. Voudouris   (13/15)  X. Theodwridns  (09/15)
     5   13    C. Kontogeorgakis (12/14)  Franco      (04/14)
             G. Sfondouris   (12/14)
     6   12    K. Giavis     (07/13)  K. Stamatis   (02/13)
     7   13    A. Kalkanis    (11/14)  C. Kontogeorgakis(06/14)
     8   13    Y. Katselis    (12/14)  K. Theodwridns  (08/14)
     9   13    K. Theodwridns  (13/15)  K. Papavasiliou (08/15)
     10  11    T. Voudouris   (11/15)  Franco      (06/15)
     11  14    A. Papasakellariou(09/15)  C. Kontogeorgakis(04/15)
     12  14    K. Theodwridns  (12/15)  Franco      (04/15)
     13  15    T. Voudouris   (13/15)  G. Sfondouris  (08/15)
     14  15    K. Stamatis    (12/15)  V. Kallis    (04/15)
     15  14    C. Kaskavelis   (12/15)  Franco      (08/15)
     16  12    K. Papavasiliou  (10.15)  K. Theodwridns  (05/15)
     17  10    T. Voudouris   (12/15)  V. Kallis    (07/15)
             X. Theodwridns  (12/15)

 

 

Note:
*5: No submission.
If you cannot submit your picks through the web,
send them to aris@ti.com and/or to thanos@grinet.com

Back to NFL Info Page