1997-98 AMERIKANIKO - NFL - P R O P O
[Info] [Forma Symmetoxhs] [Statistikh] [Apotelesmata]


Stat-[1997] [1998] [1999] [2000] [2001]  

Statistikh

TELIKH Statistikh PRO-PEponi 1997

_____________________________________________________________________________
N F L W E E K --------> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Number of games/week--->15 15 13 13 13 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 
Extra pontoi Nikites_
  Total       \
----V-----------------V----------------------------------------------------
 1 163 Papasakelariou 6 10 7 8 8 12 9 6 8 6 12 13 10 11 10 7 10 10 
 2 156 D. Pandelis  2 9 7 7 10 11 7 8 8 10 12 13 8 10 7 7 10 10
 3 154 G. Katselis  4 8 7 10 6 9 9 9 10 11 10 12 8 9 8 7 8 9 
  154 Lymperopoulos 2 12 *5 10 9 9 8 7 6 9 11 13 8 10 9 7 10 9
 5 153 G. Maglaras   *5 *5 9 11 10 9 7 8 9 12 13 9 10 8 8 9 11
 6 149 C. Kaskavelis  *5 7 11 10 10 9 7 9 10 10 13 9 10 7 4 7 11 
 7 147 T. Voudouris  2 9 6 9 11 9 8 7 6 8 12 10 9 10 8 7 7 9
 8 146 D. Papavassiliou *5 5 9 11 9 9 7 7 9 12 13 10 7 8 6 9 10
 9 145 K. Stamatis  4 9 6 6 12 *5 7 4 8 9 12 10 8 10 8 10 8 9
10 144 X. Theodwridns  9 5 9 10 10 7 7 7 10 8 13 9 9 8 3 9 11
11 143 A. Rizos     9 11 9 *5 10 9 6 8 8 10 13 9 10 8 6 7 *5
  143 G. Dhmakos   2 9 7 10 9 10 7 9 7 9 8 10 8 6 8 *5 8 11
13 142 K. Giavis    *5 *5 8 10 11 8 8 7 8 10 7 11 10 8 8 8 10
14 141 K. Theodwridns 2 11 7 11 7 8 6 7 6 10 9 12 8 7 8 6 9 7
15 140 Kontogeorgakis 2 *5 6 7 8 10 8 6 6 9 8 10 12 11 6 8 11 7
16 138 I. Papadopoulos *5 *5 5 7 11 6 8 5 8 11 10 12 10 9 7 9 10
17 136 Angelopoulos  4 *5 8 9 6 9 10 9 4 9 9 11 11 10 7 *5 5 *5
  136 Lambropoulos  2 12 12 8 9 10 5 6 7 8 8 12 9 *5 8 *5 *5 *5
19 132 E. Tartaras   *5 *5 *5 *5 *5 7 8 7 8 12 11 9 10 8 7 10 10
20 131 M. Skoufos    7 10 8 *5 *5 10 8 8 10 *5 12 8 8 7 5 10 *5
21 129 Antidas     *5 *5 *5 *5 8 7 7 9 8 11 10 10 9 7 6 9 8
22 128 N. Triandos   10 7 9 9 *5 9 6 7 8 8 11 7 9 8 5 *5 *5
23 121 A. Kyriakakis 2 *5 9 7 7 9 7 7 7 6 9 9 12 *5 *5 *5 *5 *5
24 119 C. Coutras    7 *5 10 *5 *5 8 *5 7 7 10 11 10 9 *5 *5 *5 *5
25 113 G. Apeyitos   *5 8 8 10 11 7 *5 *5 *5 11 *5 8 *5 *5 *5 *5 *5
26 112 G. Voulkas    *5 6 9 9 9 7 8 6 6 12 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
27 108 S. Sgourakis   *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 7 7 7 *5 10 10 6 *5 11 *5
28 106 S. Platis    *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 13 8 10 8 *5 7 *5 
29 97 N. Kakaviatos  *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 9 8 *5 8 7
30 96 T. Varouhakis   8 *5 10 *5 8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
  96 G. Kosmopoulou  *5 *5 7 *5 *5 *5 9 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
32 95 B. Brockington  *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 8 7 7 8 *5 *5 *5
33 94 W. Sears     *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 8 11 *5 *5 *5 *5 *5 *5
34 93 T. Dimos     *5 *5 5 10 *5 *5 *5 *5 *5 8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
35 90 E. Bardis    *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 
  90 Dimitrios    *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 *5
37 89 N. Ikonomou    8 7 5 *5 5 5 4 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
  89 G.Dais      *5 *5 5 9 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
39 88 Y. Vassiliades  *5 *5 *5 *5 *5 8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
  88 Alexandros    8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
  88 M. Zotos     *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 5 *5 8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 
42 87 J. Bongo     *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 7 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
43 85 K.Georgiou    5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
  85 J. Papastavrou  5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
 _________________________________________________________________________

*Note extra pontoi:  *5 gia ka9e mh symetoxh, h argoporhmeno deltio
           +2  sto "monadiko" nikhth ths ebdomados
           +1  se "polaploun" nikhtes ths ebdomados
           -1  ka9ysterhmeno deltio
__________________________________________________________________________
STATS: WEEK DELTIA   PRWTOS(swsta)       TELEYTAIOS(swsta)
     1   18    Lymberopoulos (13)    G. Georgiou   (7)
     2   20    Lambropoulos  (12)    D. Papavassiliou (5)
     3   27    K. Theodwridhs (11)    N. Ikonomou   (5)
     4   23    K. Stamatis  (12)    G. Katselis   (6)
     5   23    Papasakelariou (12)    N. Ikonomou   (5)
     6   28    G. Aggelopoulos(11)    Labropoulos   (4)
     7   26    G. Aggelopoulos (9)    K. Stamatis   (4)
     8   28    G. Katselis  (10)    G. Aggelopoulos (4) 
     9   27    G. Katselis  (11)    A. Kyriakakis  (6)
    10   29    Th. Voudouris (12)    S. Sgourakis   (7)
    11   28    D. Pandelis  (13)    K. Giavis    (7)
    12   29    A. Kyriakakis (12)    N. Triandos   (7) 
    13   26    Papasakelariou (11)    G. Dhmakos    (6) 
    14   26    Papasakelariou (10)    C. Kontogeorgakis(6) 
    15   19    K. Stamatis  (10)    X. Theodwridns  (3) 
    16   23    Kontogeorgakis (11)    Angelopoulos   (5) 
    17   18    G. Dhmakos   (11)    N. Kakaviatos  (7) 
__________________________________________________________________________

Back to NFL Info Page