Αγαπητοί φίλοι,
Μπορείτε και εσείς να προσφέρετε την υποστήριξή σας στον στόχο της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής  της Χάλκης, ακολουθώντας τα εξής:


1. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα σας τα μέλη ζητώντας:
       α) είτε να υπογράψουν απ΄ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
       www.greece.org/themis/halki
 την έκκληση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
       β) είτε να σας εξουσιοδοτήσουν ώστε να υπογράψετε εσείς την έκκληση για λογαριασμό μελών σας
       γ) είτε, τέλος, να υπογράψουν την έγγραφη έκκληση την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.greece.org/themis/halki2/paperpetGr.html

Η έγγραφη έκκληση μπορεί να υπογράφεται κατά την διάρκεια οποιασδήποτε συγκέντρωσης των μελών και φίλων σας ή με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία θεωρείτε κατάλληλη.


2. Μετά την συγκέντρωση υπογραφών σε έγγραφη έκκληση παρακαλούμε ιδαιτέρως
        α) έαν έχετε την δυνατότητα περάστε μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.greece.org/themis/halki
όλα τα στοιχεία (Oνοματεπώνυμο, Πόλη, Σύλλογος) αυτών που υπέγραψαν την έκκληση.
        β) Εάν ΔΕΝ έχετε την δυνατότητα αυτή, τότε ταχυδρομείστε, όλα τα σχετικά στοιχεία με τις υπογραφές, στον

Θέμις
Ενα πρόγραμμα του ΕΗΚ
P.O.BOX 80348
Πειραιεύς Τ.Κ. 18510
Ελλάς (Greece)

ή
Themis
A Project of HEC
P.O. Box 2534
Bakersfield, CA 93303-2534
U.S.A

ή
Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών
Οδός Δημοσθένους 117,  Καλλιθέα, 176 72 Αθήνα, Greece

ή
 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
Βασιλέως Ηρακλείου 43, 54623 Θεσσαλονίκη, Greece


3. Για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάθε Σύλλογο, Οργάνωση, Ομοσπονδία κλπ δίνοντας της πληροφορίες αυτές που υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.greece.org/themis/halki2/associations2
ζητώντας την βοήθειά τους για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

ACTION/THEMIS
www.greece.org/Themis/

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 
action@hec.greece.org


Back to Halki Project Page