04-HEC Reply

From: Hellenic Electronic Center
Sent: Wednesday, April 02, 2014 11:12 PM
To: Magda Karagiannidou; Lykeio Xanthis; Dimitrios Georgiou; Filoproodi-Enosi-Xanthis FEX
Cc: Stelios Manias
Subject: HEC Announcement for PPA 2

logo-001-ss

Logo-text-s

www.greece.org
hec@greece.org

Κυρίες και κύριοι της LEX και ΦΕΞ ,

Το HEC αισθάνεται υποχρεωμένο να δηλώσει επίσημα τη δέσμευση του Δ.Σ. προς το 2ο Π.Π.Α. σε σχέση με απάντηση σε ένα μη εξουσιοδοτημένο email που παρατίθεται παρακάτω, και το οποίο έχει περιέλθει στην αντίληψή μας.

Το Δ.Σ. του HEC, επιθυμεί να σας διαβεβαιώσει ότι το 2ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα στη Θράκη έχει την πλήρη υποστήριξή μας, καθώς το HEC είναι ο οργανισμός που συντονίζει τις προσπάθειες για το 2ο Π.Π.Α. Το HEC σκοπεύει να ενεργήσει προκειμένου να διαφημίσει και να προωθήσει αυτή την επερχόμενη εκδήλωση με όλα τα μέσα που διαθέτει. Το πρώτο δελτίο Τύπου πήγε σε πάνω από 180.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα για την εκδήλωση.
http://www.greece.org/thraki/

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επίσημα τη συγκέντρωση χρημάτων και είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται να επιτύχουμε και να ξεπεράσουμε τον στόχο μας των $ 2.500. Επισημάνουμε ότι ανεξαρτήτως το ποσό που θα συγκεντρώσουμε, το Διοικητικό και Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει μία εγγυημένη δωρεά των $ 2.500 δολαρίων στο 2ο Π.Π.Α.

Η περίοδος των εκλογών έχει τελειώσει και το νέο Δ.Σ. έχει σήμερα νομίμως συσταθεί με 11 άτομα. Η προκατάρτιση των νέων μελών έχει ήδη λάβει χώρα . Εδώ είναι τα Πρακτικά του HEC που σχετίζονται με τις εκλογές :
http://www.greece.org/hec/admin/minutes/BoardMeeting-2014-03-16.pdf

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή του Δ.Σ. προς την εκλογική επιτροπή, με την οποία απολύεται η εκλογική επιτροπή ΠΡΟ οποιαδήποτε ανακοίνωσή των . Τα Πρακτικά λεπτομερούν τα πάντα.
http://www.greece.org/hec/admin/minutes/BoardMeeting-2014-03-16-Letter.pdf

Το HEC έχει ενεργήσει τυπικώς, με διαφάνεια και σύμφωνα με τους Κανονισμούς μας.

α) Εκλογές: http://www.greece.org/hec/admin/vote/2013/
β) Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: http://www.greece.org/hec/admin/minutes/
γ) Οικονομικά: http://www.greece.org/hec/admin/finance/2013/

Ο οργανισμός δεν είναι κανένα μοναδικό άτομο. Το Δ.Σ. στο σύνολό του είναι το HEC και συναποφασίζει δημοκρατικά. Παρ’όλη την προσπάθεια του Δ.Σ. να φέρει σε συνεργασία τον ένα διευθυντή, οι προσπάθειες αυτές μένουν άνευ ανταποκρίσεως. Λυπόμαστε πάρα πολύ που ο ένας διευθυντής δεν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει ή ακόμη και να επικοινωνήσει με το Δ.Σ. Αντ ‘αυτού, επέλεξε να πολεμήσει μόνος έναντι ολόκληρης της οργάνωσης HEC.

Αποφασιστικά, το HEC κινείται προς τα εμπρός και διαβεβαιώνει όλα τα μέλη του ότι οι καλύτερες μέρες βρίσκονται μπροστά μας. Καθώς, το HEC, ενωμένο βάζει την ακεραιότητα και τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα πάνω απ’ όλα, για το καλό του Ελληνισμού.

Βασιστείτε σε εμάς!

Δ.Σ. – Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο

——————————————————————————–

logo-001-ss

Logo-text-s

www.greece.org
hec@greece.org

Ladies and Gentlemen of LEX and FEX,

HEC feels obligated to officially state our commitment to PPA2 in reply to the unauthorized email below, which came to our attention.

The HEC E.C. wishes to assure you that the 2nd Pan-Hellenic Cultural Gathering in Thrace has our full support, since HEC is the organization coordinating for the PPA2. HEC intends to act in order to advertise and promote this coming event with its available means. The first press release went to over 180,000 people all over the world via email. We also created a web site for the event.
www.greece.org/Thraki

We are about to officially begin the fundraising and we are confident that we are going to meet our goal for $2,500, and even surpass it. Regardless the amount we will raise, the Executive Council has already approved a guaranteed $2,500 donation to PPA2.

The elections have concluded and the new E.C. is legally composed by 11 people. The orientation for the new members has already taken place. Here are the HEC Minutes related to elections:
http://www.greece.org/hec/admin/minutes/BoardMeeting-2014-03-16.pdf

Following is the full letter from the E.C. dismissing the election committee PRIOR to any announcement from them. The Minutes detail everything:
http://www.greece.org/hec/admin/minutes/BoardMeeting-2014-03-16-Letter.pdf

HEC has acted with diligence, transparency and in accordance to our bylaws.

a) Elections: http://www.greece.org/hec/admin/vote/2013/
b) Board meetings: http://www.greece.org/hec/admin/minutes/
c) Finances: http://www.greece.org/hec/admin/finance/2013/

No single person is HEC. The E.C. as a whole is HEC and the E.C. decides democratically. Despite all efforts by the E.C. to bring into cooperation the one director, these efforts remain unanswered. The HEC E.C. is very sorry that the one director will not participate or even communicate with the E.C. . Instead, he has chosen to fight a one-man war against the entire HEC organization.

HEC is moving forward and HEC assures all its members, the best days are yet to come. A unified HEC puts integrity and the highest ethical standards above all, for the good of Hellenism.

Count On Us!

E.C. – Hellenic Electronic Center
hec@greece.org

Oeiginal email follows below…
——————————————————————————–

From: Capt. E. Rigos [mailto:evangelosnrigos@gmail.com]
Sent: Saturday, March 29, 2014 6:45 PM
To: “Δημήτριος Α. Γεωργίου”; Magda Karagiannidou
Cc: john kontos; E. BILLIS; Κώστας Κατσιφαράκης; Ifestos; Thomae Kakouli-Duarte; Bill Gatzoulis; Nina Gatzoulis; Stefanos Papakostas; Petros Ioannou; George Kyriacou; Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος; Stamatis Giannoukos; Tia Almpoura; George Baloglou; Aristotle Michopoulos; Nikolaidis Anastasios; Demosthenes Konstantatos; kimon valaskakis; Dimitrios Karkamanis; Leonidas Petrakis; Costas Tzanos; Αντώνιος Ανδρεάτος; Elias Stamboliadis; fr.kamperidis@sympatico.ca; evaggelos vallianatos; B lytas George; Ioannis Hatzopoulos; xmarkens@ucsd.edu; Maridimie Exarchou; Γεώργιος Παύλος; “Δημήτριος Α. Γεωργίου”; Constantine Zygouris; Nina Gatzoulis; Panos L; gpapagia100 .; d. papadopoulos; Tom Papadopoulos; Vassiliki Aroniadou-Anderjaska

Subject: PPA – Thraki
Cc: Magda Karagianidou – LEX
Prof. Dimitrios Georgiou,
Xanthi – Thraki

Dear Dimitri,

During my participation at Pammacedonian Antamwma of 2012, taking place at Sitargia -Florinas, I got a dream – to repeat the same Antamwma at Thraki for the benefit of all the Thracians.

With my return home I started working towards this goal. One of the first people I approached was Mr. Hatjopoulos, president of PanThaceans North Greece. After I explained him what we try to do his reply was ” Mr. Rigos beware Lykeio Ellhnidwn Xanthis. Θα σας καπελώσουνε”. I took his statement as a joke, but in less than 12 months I was surprised to find out that he was 100% right.

It took place the last day of the 1st PPA- Thraki when the organizers told us that they wish the next 2/3 PPA to take place at Xanthi otherwise they will not work with us.

We started the PPA-Thraki as a national project and I am very surprised and sorry to see the effort of the organizers to convert it into a tourist attraction for Diaspora at Xanthi. It is very narrow approach and away from our goal. Have a look at the PPA invitation and you will notice that the word Thraki has been replaced by Xanthi . Therefore the PPA-Thraki became PPA-Xanthi . This is contrary to the dream of the founders.

They of course can do anything they wish, but it will not happen under the flag of EHK. My repeated alerts to you were completely ignored.

Please consider the following letter as an official notice. I hope you will put sense into the minds of the organizers and your efforts will minimize the damages.

Evangelos Rigos.

Πρός:
Κύριο Δημήτριο Γεωργίου, Καθηγητή Παν/μίο
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξάνθης
Πρόεδρο Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης
Πρόεδρο Φιλοπροόδου Ένωσης Ξάνθης

Κυρίες καί κύριοι,

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας απόσπασμα ψηφίσματος της Εφορευτικής Επιτροπής τής 17ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής, οι τελευταίες εκλογές κρίθηκαν άγονες και άκυρες και ορίστηκαν επαναληπτικές για την ανάδειξη του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Επομένως, η ομάδα παρά τον κύριο Θ. Βουδούρη που αυθαίρετα και προκλητικά αυτοανακηρύχτηκε ΔΣ του ΕΗΚ, θεωρείται ανύπαρκτη και ενεργεί παράνομα καπηλευόμενη τους διαθέσιμους πόρους, ενώ σύντομα θα κριθεί από το νόμο.

Επί πλέον, οι εμπνευστές και δημιουργοί του Πανελληνίου Πολιτιστικού Ανταμώματος στην Θράκη, το οραματίσθηκαν ως μίαν εθνική εκδήλωση για ολόκληρη την Θράκη. Μας λυπεί το γεγονός οτι επιχειρείτε να την μετατρέψετε σε μία τοπική εκδήλωση που προάγει μόνον την πόλη σας. Η πράξη σας αυτή αντίκειται στον αρχικό σχεδιασμό των δημιουργών αυτής της διοργάνωσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο δεν θα συμμετάσχει στην τοπική σας εκδηλώση.

Ως εκ τούτου, κάθε επικοινωνία σας και συναλλαγή σε θεσμικό επίπεδο με άτομα του εν λόγω άκυρου και παράνομου ΔΣ, αποτελεί καταδικαστέα πράξη και θα εκληφθεί ως ανύπαρκτη και μη δεσμευτική.

Ως ιδρυτής και δια βίου Πρόεδρος του ΕΗΚ, απαγορεύω κάθε χρήση του ονόματος και του λογοτύπου της οργάνωσης από τρίτους χωρίς άδεια από τη νόμιμη διοίκηση, καθώς και όποια συνεργασία με το καταχρηστικά φερόμενο ως ΔΣ του ΕΗΚ.

Παρατηρήσαμε ότι αναρτήσατε πρόσκληση σχετική με το Αντάμωμα με αναφορά στο Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο. Παρακαλώ όπως αφαιρεθή η ονομασία του οργανισμού μας από την πρόσκληση εντός 24 ωρών από την παράδοση της παρούσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας, θα λάβουμε άμεσα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον σας.

Παραμένοντας με τιμή,

Ευάγγελος Ρήγος
Δια Βίου Πρόεδρος του
Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου.

Panorama Theme by Themocracy