[ 🇬🇷Ακολουθούν ]


Update 24 Jan, 2021

Success! OurWorldInData corrected the name as per our request.
Thank you!


North Macedonia – Correction for accurate naming

See main Page: Set the Record Straight

The website OurWorldInData is the main source of worldwide data and graphs related to coronavirus pandemic. All countries in the world are identified correctly except North Macedonia (see image below).

Click on Copy button and Paste the following or write your own comment to:

email: info@ourworldindata.org
website feedback contact form


Dear OurWorldInData, 
we are relying on you in providing accurate information. 
As such we bring to your attention that the correct country name 
is "North Macedonia" (like North Korea), and not "Macedonia". 
Macedonia is a prefecture in Northern Greece, while the country 
"North Macedonia" is located north of Greece. 
Therefore, please correct your tables on the coronavirus pages 
to read "North Macedonia" 
Thank you

 


Βόρεια Μακεδονία – Διόρθωση για ακριβή ονομασία

Ο δικτυακός τόπος OurWorldInData είναι η κύρια πηγή παγκόσμιων δεδομένων και γραφημάτων που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνoϊoύ. Όλες οι χώρες του κόσμου αναγνωρίζονται σωστά εκτός από τη Βόρεια Μακεδονία (βλ. Εικόνα παρακάτω).

Επικοινωνήστε μαζί τους μέσω:

email: info@ourworldindata.org
Ιστότοπος: φόρμα επικοινωνίας ιστοτόπου

Για την ευκολία σας, μπορείτε να κόψετε / επικολλήσετε τo παρακάτω ή να γράψετε το δικό σας σχόλιο


Αγαπητέ OurWorldInData,

βασιζόμαστε σε εσάς για την παροχή ακριβών πληροφοριών.
Ως εκ τούτου, σας υποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχει χώρα “Μακεδονία”.
Η Μακεδονία είναι νομός στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η χώρα “Βόρεια Μακεδονία” βρίσκεται βόρεια της Ελλάδας.

Επομένως, διορθώστε τους πίνακες σας στις σελίδες του coronavirus για να διαβάζεται “Βόρεια Μακεδονία”

ΕυχαριστώRegional Units of Greece