ΕΘΝΟΣ 27Jan2012

By , March 30, 2012 12:13 pm

Οι Γερµανοί να καταβάλουν τις πολεµικές επανορθώσεις

Οι Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Διδάκτορες του του Φόρουμ του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου ζητούν από την Γερμανική Κυβέρνηση να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις.

Με ανακοίνωση το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο,  παρουσιάζει το αίτηµα προς τη Γερµανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και πολεµικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζηµιών, των εγκληµάτων και των λεηλασιών, που διέπραξαν οι κατακτητές.  Το αίτηµα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.greece.org/blogs/wwii/ και η έκκληση γίνεται ενόψει της σχετικής απόφασης του ∆ικαστηρίου της Χάγης.

Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 27 Ιανουαρίου 2012

[ Διόρθωσις – Το αίτημα στις σελίδες είναι από το Φόρουμ του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου και όχι από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών το οποίο αναφέρεται από λάθος στο άρθρο.]

Comments are closed