Τα Επόμενα Βήματα

By , April 14, 2019 1:38 pm
Πολύ καλό άρθρο του Παντελή Βαλασόπουλου στο real.gr.
Στη συμφωνία του 1961, ναι μεν το βασίλειο της Ελλάδος αποδέχεται τις τότε αποζημειώσεις, αλλά όμως αναφέρει πως “η χώρα μασ επιφυλάσσεται για μελοντικές απαιτήσεις.”
Διαβάστε ή κατεβάστε: PDF | JPG
Source: real.gr

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.