Dutch

By , January 7, 2012 7:38 pm

Tweede Wereld Oorlog Schuldbetalingen aan Griekenland

Duitsland behoort zijn languistaande verplichtingen aan Griekenland te voldoen

Wilt U zo vriendelijk zijn om de hieronder gegeven petitie te lezen en indien U het met ons eens bent, help ons met Uw handtekening op deze web site.

In oktober 1940 werd Griekenland bij de Tweede Wereld Oorlog betrokken door de invasie van de troepen van Mussolini. Teneinde Mussolini van een vernederende nederlaag te redden, viel Hitler Griekenland binnen in april 1941.

Griekenland werd door de Duitsers leeg geplunderd als geen ander land onder hun bezetting. Het Internatianaal Rode Kruis schat dat er tussen 1941 en 1943 tenmiste 300,000 Grieken stierven door verhongering, een rechstreeks gevolg van de plundering der Duitsers. Mussolini klaagde bij zijn Minister van Buitenlandse Zaken, Graaf Ciano, “De Duitsers hebben zelfs de schoenveters van de Grieken afgepakt”.

Duitsland en Italie, verkregen boven op het berekenen van exorbitante bedragen voor “bezettingskosten” een afgedwongen lening van Griekenland (bezettingslening) van $US 3.5 miljard. Hitler zelf heeft de rechtsgeldigheid van de lening erkend en had orders gegevens om de procedure voor de terugbetaling ervan te beginnen. Aan het einde van de oorlog, bij de Conferentie van Parijs 1946 werd Griekenland US $ 7.1 miljard toegekend, uit een gevraad bedrag voor herstelbetalingen van US$ 14.0 miljard.

Italie betaalde Griekenland zijn deel van de “bezettingslening” terug, Italie en Bulgarije betaalden herstelbetalingen en Duitsland betaalde herstelbetalingen aan Polen in 1965 en aan het vroegere Joegoslavie in 1971. Griekenland vroeg Duitsland om terugbetaling van de lening in 1945, 1946, 1947, 1965,1966,1974, 1987 en in 1995. Duitsland weigert echter aan een stuk door zijn verplichtingen aan Griekenland te betalen, verplichtingen van de bezettingslening en herstelbetalingen. In 1964, heeft Duitsland’s Kanselier Erhard belooft de bezettingslening terug te betalen na de hereniging met Oost Duitsland, hetgeen plaats vond in 1990.

Aantonend voor de huidige waarde van de Duitse verplichtingen aan Griekenland zijn de volgende gegevens: gebruikmakend als interest percentage, het percentage van de Amerikanse obligatie leningen sinds 1944, hetgeen ongeveer 6% is, wordt de huidige waarde van de bezettingslening geschat op $163 miljard en de herstelbetalingen op US$ 332 miljard. De Franse economische historicus Dr. Albrecht Ritschi waarschuwde Duitsland om een meer ingetogen benadering van de Euro crisis van 2008-2011, aangezien het geconfonteerd zou kunnen worden met vernieuwde en gerechtvaardige verzoeken voor WW2 herstelbetalingen. (Der Spiegel 21 juni 2011, guardian.co.uk, juni 21, 2011).

De Duitsers namen niet alleen “zelfs hun schoenveters” van de Grieken. Griekenland verloor 13% van hun bevolking gedurende de Tweede Wereld Oorlog, sommigen tijdens de gevechten maar de meesten als gevol van de hongersnood en als gevolg van Duitse oorlogsmisdaden. De Duitsers vermoorden de inwoners van 89 Griekse dorpen en steden, en 1,700 dorpen werden tot de grond afgebrand. Velen van de inwoners werden tevens geexecuteered. Zij reduceerden het land tot puin en plunderden Griekenland’s archeologische schatten.

Wij vragen de Duitse regering om haar verplichtingen aan Griekenland , die al lang voldaan hadden moeten worden, te honoreren door de middels onder druk verkste bezettingslening terug te betalen en herstelbetalingen te verrichten in verhouding tot de materiale schade, gruwelijkheden en plunderingen verricht door de Duitse oorlgs machine.

Comments are closed